Συνάντηση της διοίκησης του Επιμελητηρίου Λάρισας με τον Γ. Σταθάκη

λαρισα


Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας είχε σήμερα το μεσημέρι στη 1.30 συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη Γιώργο , με τον οποίο συζήτησαν διάφορα θέματα ενεργειακής πολιτικής που άπτονται του τομέα του Υπουργού. Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε από τον Πρόεδρο του επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλο η αναγκαιότητα απλούστευσης των διαδικασιών έκδοσης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, οι οποίες αποτελούν συχνά τροχοπέδη στην έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων. Σε αυτό το σημείο ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους παριστάμενους ότι έως το τέλος του 2019 που θα τελειώσει η επικύρωση των δασικών χαρτών θα αυτοματοποιηθεί και η διαδικασία.
Παράλληλα εκ μέρους του Επιμελητηρίου επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης/επιδότησης των Δημοσίων προσώπων για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους και την προσβασιμότητα τους από Α.Μ.Ε.Α, η σημασία εθνικής χαρτογράφησης των περιοχών χαμηλής ή υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων αλλά και θέσπισης διαδικασίας προελέγχου από τον ΔΕΔΔΕΗ για την δυνητική έγκριση του χώρου εγκατάστασης Φ/Β.
Τέλος δόθηκε από τον κ. Γιαννακόπουλο υπόμνημα στον Υπουργό με τις θέσεις του Επιμελητηρίου Λάρισας, ταο οποίο σας επισυνάπτουμε

• Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών που αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις τροχοπέδη στην έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων.

• Τι θα γίνει τελικά με το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο της εκτροπής του Αχελώου.


• Ενίσχυση/Επιδότηση των Δημοσίων προσώπων για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους και την προσβασιμότητα τους από Α.Μ.Ε.Α.

• Εθνική χαρτογράφηση των περιοχών χαμηλής ή υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων

• Θέσπιση διαδικασίας προελέγχου από τον ΔΕΔΔΕΗ για την δυνητική έγκριση του χώρου εγκατάστασης Φ/Β.
Αθταθάκη

λαρισα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η ελληνική οικονομία εδώ και οκτώ χρόνια βρίσκεται στη δίνη της μεγαλύτερης ύφεσης μεταπολεμικά. Το σύνολο του ελληνικού λαού έχει υποστεί δραματική μείωση των εισοδημάτων του, με αποτέλεσμα να έχει, στην κυριολεξία, παραλύσει η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Ιδιαίτερα ο χώρος των επιχειρήσεων έχει πληγεί σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα. Ήδη μετράμε περίπου 300.000 λουκέτα, σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να προσμετράμε σ’ αυτά τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταστεί ανενεργές, αλλά δεν έχουν τυπικά διακόψει τις εργασίες τους στα πλαίσια ο τομέας της ενέργειας και τις χρήσης νέων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος δημιουργούν μία νέα δυναμική αγορά. Είναι μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε στρατηγικά αυτόν τον αναδυόμενο κλάδο προς την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την Ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.
Ως θέματα προς συζήτηση θέλουμε να σας θέσουμε τα εξής:
* Διευκόλυνση εγκατάστασης Επιχειρήσεων Χονδρικού Εμπορίου εντός των αστικών περιοχών, (ζώνες αμιγούς κατοικίας) Συγκεκριμένα τονίζουμε την αδυναμία εγκατάστασης μικρών επιχειρήσεων και με δραστηριότητες λιανικού και χονδρικού εμπορίου μέσα στα αστικά κέντρα.

* Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών που αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις τροχοπέδη στην έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων.

* Τι θα γίνει τελικά με το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο της εκτροπής του Αχελώου.

* Ενίσχυση/Επιδότηση των Δημοσίων προσώπων για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους και την προσβασιμότητα τους από Α.Μ.Ε.Α.

* Εθνική χαρτογράφηση των περιοχών χαμηλής ή υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων

* Θέσπιση διαδικασίας προελέγχου από τον ΔΕΔΔΕΗ για την δυνητική έγκριση του χώρου εγκατάστασης Φ/Β.

* Απλοποίηση των διαδικασιών και των ζητούμενων εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση των μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

* Ενίσχυση του Προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον με νέα προκήρυξη.

Με τιμή

Για το ΔΣ του Επιμελητηρίου Λάρισας

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Γιαννακόπουλος

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest