Επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ από τον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου.

τυρναβος


Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Τυρνάβου προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) διάρκειας 40 ωρών και με επιδότηση 200 € / άτομο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έχουν ασφάλιση ΙΚΑ. Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 200 €) και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

• Υπεύθυνη Δήλωση του εκπαιδευόμενου (δίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου).


• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

• Έντυπο από τη ΔΟΥ για το ΑΦΜ ή Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού.

• Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας που να είναι στο όνομα του καταρτιζόμενου και να φαίνεται έκτος από τον αριθμό λογαριασμού και το IBAN.

• Αριθμό μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ

• Τίτλο σπουδών

Σημειώνεται για το πρόγραμμα ότι: Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο δυνατό, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:

Γραμματεία Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου

Τηλ. Επικοινωνίας: 24920-25289

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest