Αποτελέσματα πρόσληψης γυμναστών από την ΚΕΔΗΤ για το πρόγραμμα “Άθληση για όλους”

Σύμφωνα με την απόφαση 49/21-11-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Τ για την σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων στο διαγωνισμό με αρ.πρωτ. 580/25-11-2018 για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019, καλούνται οι επιτυχόντες γυμναστές να προσέλθουν στα γραφεία της ΚΕΔΗΤ έως την Τρίτη 27/11/2018 για να δηλώσουν αποδοχή της θέσης κι εν συνεχεία να υπογράψουν σύμβαση.

Συνημμένα αρχεία: