Τέσσερα νέα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα για το Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων έλαβε έγκριση για την υλοποίηση τεσσάρων ακόμη έργων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε. μέσω ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι η ενεργή εμπλοκή του Δήμου στα Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα (πέραν των εθνικών προγραμμάτων) καθώς και η συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων αποτέλεσε και αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Όπως τονίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σούλτης: “Η δημοτική αρχή άμεσα, από το 2014, δημιούργησε Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων το οποίο αποτυπώθηκε και στον νέο ΟΕΥ. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για δικτύωση και εξωστρέφεια και αναπτύξαμε ένα δίκτυο συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς όπως Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Επιμελητήρια κ.τ.λ. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μέσα σε 3 χρόνια έλαβε έγκριση και υλοποιεί αυτή τη στιγμή συνολικά 16 ευρωπαϊκά προγράμματα, κάτι που αποδεικνύει ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν προς έγκριση και ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές ήταν. Νομίζω ότι η επιτυχία του δεν αμφισβητείται από κανέναν. Κανένας ελληνικός Δήμος αυτή την περίοδο δεν έχει ανάλογη δράση και αποτέλεσμα. Επιπλέον ενήργησε ώστε ο Δήμος να γίνει μέλος σε 6 διεθνή δίκτυα πόλεων των οποίων οι θεματικές αγγίζουν όλες τις δράσεις και αρμοδιότητες των Δ/νσεων του Δήμου.”

Περισσότερα για τα έργα που υλοποιεί σήμερα ο Δήμος μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα: http://www.larissa-dimos.gr/…/enimero…/europaika-programmata
ενώ τα τέσσερα νέα έργα που έλαβαν χρηματοδότηση είναι:

1) Το έργο “Participation of Underrepresented Citizens for the valorization of the Cultural Heritage P.Un.C.H. “ στο πλαίσιο του προγράμματος Europe for Citizens. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 16 εταίροι, με επικεφαλής το Δήμο Dabrowa (Πολωνία). Οι υπόλοιποι εταίροι είναι: National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB) (Βουλγαρία), M2C Institut für angewandter Medienforschung an der Hochschule Bremen (Γερμανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), D’Antilles & D’Ailleurs (Γαλλία), E-Juniors (Γαλλία), Δήμος Sveti (ΠΓΔΜ), Δήμος Vila Nova De Cerveira (Πορτογαλία), Nameless Art (Ρουμανία), Δήμος Raska (Σερβία), Razvojna Agencija Sotla (Σλοβενία), Regionalna Rasvojna Agencija Zasavje (Σλοβενία), Mancomunitat de la Ribera Alta (Ισπανία), Fattoria Pugliese Diffusa (Ιταλία), Novi Sad 2021 Foundation (Σερβία), Kaunas Biennial (Λιθουανία).
Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει σε μειονεκτούντες νέους πολίτες και σε υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες την ευκαιρία να συμμετέχουν και να παρέμβουν στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης γενικά, αλλά και ειδικότερα στις πολιτικές της ΕΕ για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η σωστή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την κατάρτιση φορέων χάραξης πολιτικής και τοπικών διαχειριστών, καθώς και την οργάνωση 5 τοπικών δράσεων σε κάθε χώρα, σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, προκειμένου να είναι δυνατή η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το έργο θα έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 150.000 €.

2) Το έργο Integration of Third-Country Nationals in the Construction sector – In2C” με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 9 εταίροι ενώ συντονιστής εταίρος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας (Ελλάδα). Οι υπόλοιποι εταίροι είναι: Δήμος Λαρισαίων, Δήμητρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική AE (Ελλάδα),Fundation Laboral de la Construccion (Ισπανία), Asociacion Instituto Europeo de Estudios para la Formacion y el Desarrollo (Ισπανία), Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Κύπρος), M.M.C Management Center Limited (Κύπρος), Stiftelsen Kursverksamheten VID U-AUNIVERSITET (Σουηδία), Sverige Stroj AB (Σουηδία).
Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας του κατασκευαστικού τομέα, μέσω μιας ολοκληρωμένης κατάρτισης για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους στον τομέα εργασίας και στη δικτύωση με τους εργοδότες που θα συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του In2C.
Οι δραστηριότητες του σχεδίου περιλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης, αναγνώριση καλών πρακτικών, αναγκών αγοράς και εμποδίων στον κατασκευαστικό τομέα, εκπαιδευτικά προγράμματα (βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων ειδικότητας, υποχρεώσεις στον εργασιακό χώρο, θέματα υγιεινής και ασφάλειας, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, κλπ) και συναντήσεις μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων απασχολούμενων. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται να ενεργοποιηθούν 400 υπήκοοι τρίτων χωρών, 400 εργοδότες και 200 άτομα από άλλους φορείς (εκπαιδευτικοί, ΜΚΟ, κλπ). Το έργο θα έχει διάρκεια 30 μήνες, συνολικό προϋπολογισμός: 713.669,67€ ενώ ο προϋπολογισμός για το Δήμο Λαρισαίων είναι 43.756,79 €

3) Το έργο Public Resilience using TEchnology to Counter Terrorism – Protect με χρηματοδότηση από το ISFP. Στο έργο συμμετέχουν 14 εταίροι: STICHTING DUTCH INSTITUTE FOR TECHNOLOGY, SAFETY & SECURITY (Ολλανδία), Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Ελλάδα), NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (Ολλανδία), Inspectoratul General al Politiei Romane (Ρουμανία),FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (Γαλλία),LIETUVOS KIBERNETINIU NUSIKALTIMU KOMPETENCIJU IR TYRIMU CENTRAS (Λιθουανία), Δήμος EINDHOVEN (Ολλανδία), AYUNTAMIENTO DE MALAGA (Ισπανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, (Λιθουανία),Δήμος BRASOV (Ρουμανία), STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT (Ολλανδία), MINISTERIO DEL INTERIOR (Ισπανία)
Στοχεύει να ενισχύσει τις τοπικές αρχές σε θέματα πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθούν εργαλεία, τεχνολογικές λύσεις καθώς και εκπαίδευση που θα ενισχύσουν την ετοιμότητα και τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και προστασίας στους δημόσιους χώρους. Η διάρκειά του είναι 24 μήνες, ο συνολικός προϋπολογισμός: 1.312.039,35 €, ενώ ο προϋπολογισμός Δήμου Λαρισαίων: 48.968,55.

4)International Urban Cooperation – Διεθνή Αστική Συνεργασία
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ πόλεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και θα αξιοποιήσει τη σταθερή προσέγγιση του δικτύου URBACT που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν ζεύγη πόλεων και θα υποστηριχθούν στις προσπάθειές τους να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν βιώσιμες αστικές πρακτικές με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο. Τα τοπικά σχέδια δράσης θα αναπτυχθούν μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας εμπλεκόμενων φορέων και θα περιλαμβάνουν ειδικές δραστηριότητες και οικονομικά βιώσιμα πιλοτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να εξασφαλιστούν αποτελέσματα και να ανοίξουν ευκαιρίες στην αγορά. Τα σχέδια αυτά θα συμβάλουν στην προώθηση της θεματικής ομαδοποίησης των γνώσεων, των ανταλλαγών και των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πόλεων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
Η Λάρισα επιλέχτηκε να συμμετέχει στις θεματικές “βιώσιμη ενέργεια”, “πράσινες περιοχές και βιοποικιλότητα”, “αστική κινητικότητα” και να συνεργαστεί με την πόλη Miraflores στο Περού.

Επιπλέον, ο Δήμος Λαρισαίων προσκλήθηκε να συμμετέχει στο έργο Playful Paradigm του προγράμματος URBACT III, στο οποίο στην πρώτη φάση συμμετείχαν οι πόλεις του Udine (Ιταλία – επικεφαλής εταίρος), Cork (Ιρλανδία) και Klaipeda (Λιθουανία). Για τη δεύτερη φάση έχουν επιλεχθεί επιπλέον πέντε πόλεις: η Λάρισα (Ελλάδα), το Esplugues de Libregat (Ισπανία), το Viana do Castelo (Πορτογαλία), το Katowice (Πολωνία) και το Novigrad (Κροατία). Το πρόγραμμα Playful Paradigm είναι ένα δίκτυο μεταφοράς (Transfer Network) που αφορά την καλή πρακτική της πόλης του Udine, που χρησιμοποιεί τα «παιχνίδια» ως έναν ευέλικτο και καινοτόμο τρόπο για τη δημιουργία μιας υγειούς και βιώσιμης πόλης. Με τις αστικές περιοχές να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η αστικοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, χρειάζεται ένα καινοτόμο και σχεδιασμένο από κοινού εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ευημερίας. Η πόλη του Udine είναι πρωτοπόρα στο Κίνημα Παιχνιδιάρικων Πόλεων της Ιταλίας και χρησιμοποιεί τα «παιχνίδια» ως έναν καινοτόμο τρόπο ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών διαφορετικών ηλικιών, για την προώθηση της υγιούς ζωής, της αστικής βιωσιμότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, καθώς και για την αντιμετώπιση εθιστικών συμπεριφορών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχουσες πόλεις θα αξιολογήσουν τις δυνατότητες μεταφοράς της πρακτικής στις δικές τους συνθήκες, την προσαρμογή και υιοθέτηση μεθοδολογιών, πρακτικών και εμπειριών σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο του Urbact Local Group που θα δημιουργηθεί.