Πρόσληψη δύο Εργατών Νεκροταφείου στο Δήμο Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 257/2018 απόφαση Δ.Σ, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής – Εκταφής).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου στη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται

Συνημμένα αρχεία: