Εκδήλωση για τις επιχειρήσεις από το Επιμελητήριο Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας σε συνεργασία με την εταιρία «ΤΙΤΑΝΑΣ  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Συνεργάτες» διοργανώνει εκδήλωση στις 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 το απόγευμα στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Επιμελητηρίου Λαάρισας, με θέμα :

«Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων
καθώς και o τρόπος βελτίωσής τους μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού»

προκειμένου να ενημερώσει τα εγγεγραμμένα μέλη του για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και θα υπάρχει υλικό μέσω power point. Τα σκέλη της εκδήλωσης χωρίζονται ως εξής : 1. Έκταση δανεισμού – σχέσεις ενέχυρων. 2. Απόσβεση συνολικού χρέους σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής. 3. Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεων. 4. Έκδοση πιστοποιητικού πιστοληπτικής διαβάθμισης. 5. Σχέδια και τρόποι για την διαγραφή χρεών. 6. Τρωτά σημεία των τραπεζων. 7. Νομικές ενέργειες – Αναγκαστική εκτέλεση. 8. Εξωδικαστικός Μηχανισμός. 9.ΕΣΠΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ