Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για τις διώξεις συνδικαλιστών

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου καταδικάζει τις διώξεις των συνδικαλιστών και με ψήφισμά του, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία δηλώνει:
Είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα κάθε πολίτη
να υπερασπίζεται το συλλογικό συμφέρον
να συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο
να πραγματοποιεί δημόσιες παρεμβάσεις για την προώθηση της ενημέρωσης, της διεκδίκησης δίκαιων αιτημάτων και την επιδίωξη λύσεων σε αυτά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου δεν αποδέχεται καμία παραβίαση των συνδικαλιστικών δράσεων και καμία ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων συνδικαλιστών πολιτών του Δήμου μας.
Ζητάμε να σταματήσει όποια διαδικασία υπάρχει σε βάρος πολιτών του Δήμου.