Συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή στο Δήμο Τυρνάβου για το θέμα της απόσταξης

Συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή για το θέμα της απόσταξης στο Δήμο Τυρνάβου 

Μετά την από 15/11/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Τυρνάβου προχώρησε στην συγκρότηση της διαπαραταξιακής επιτροπής, ως όφειλε τηρώντας τις αποφάσεις του σώματος.
Σκοπός της διαπαραταξιακής επιτροπής είναι, με την ένταξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αμπελουργών, παραγωγών, αμβυκούχων, συνδικαλιστικών αγροτικών φορέων και υπηρεσιών αρμόδιων υπουργείων, να επεξεργαστούν προτάσεις σε μια διευρυμένη συζήτηση-διαβούλευση, προκειμένου η διαδικασία της απόσταξης να γίνεται πλέον απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα τα επόμενα έτη.
Στην διαπαραταξιακή επιτροπή από την πλευρά των δημοτικών παρατάξεων συμμετέχουν:
Από την πλευρά του Δήμαρχου Τυρνάβου κου Παναγιώτη Σαρχώση, ο κ. Κουλιός Κωνσταντίνος
Από τον συνδυασμό του κου Νικολάου Μαλάκου, ο κ. Σάμερ Αμάρι
Από τον συνδυασμό της κας Αναστασίας Ψύρρα,  ο κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος
Και από τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους ο κ. Αλέξανδρος Χατζηκρανιωτης
Δεν δήλωσαν εκπροσώπους ο συνδυασμός του κου Ροντούλη Αστερίου και του κου Χατζηκραχτη Αστερίου.