Πραγματοποιήθηκαν διανομές αγαθών στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τυρνάβου

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου πραγματοποίησε διανομή τροφίμων και λοιπών ειδών καθαριότητας την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 σε εγγεγραμμένους δικαιούχους δημότες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τυρνάβου.
Ανακοινώνεται ότι θα γίνει και νέα διανομή τροφίμων εντός του μήνα καθώς και το μήνα Δεκέμβριο. Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται τηλεφωνικά από την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής για την ημέρα και την ώρα που γίνεται η διανομή.
Διευκρινίζεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτισμού (ΤΕΒΑ) δεν δικαιούνται να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.