Βελτιώνονται οι προσβάσεις σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελασσόνα


Στη φάση της δημοπράτησης μπαίνει το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ – ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, μετά την έγκριση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.

Το έργο αφορά στην βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιάμπελα ως την διασταύρωση του δρόμου Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς μήκους 3.200μ. Περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες τεχνικών έργων, εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμανσης – ασφάλειας του υφιστάμενου αγροκτηνοτροφικού δρόμου, πλάτους 6,5μ. με σκοπό την βελτίωση της πρόσβασης στην γεωργική γη και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Μετά από μια μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γνωρίζοντας ότι οι Δήμοι αδυνατούν να συντηρήσουν τους αγροτικούς δρόμους που ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα για συντήρηση – ασφαλτόστρωση του αγροτικού οδικού δικτύου. Με τα έργα αυτά βοηθούμε στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων της παραγωγής καθώς  και των προϊόντων και των εμπορευμάτων τους. Στον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων της υπαίθρου η Περιφέρεια Θεσσαλίας δηλώνει παρών, με έργα ουσίας».

Μετά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης από τον Δικαιούχο «Δήμο Ελασσόνας» του έργου, και την υποβολή τους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας, διενεργήθηκε ο προβλεπόμενος προέλεγχος που οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα και προέγκριση δημοπράτησης του έργου. Ακολουθεί πλέον η έγκριση και δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού από τον Δήμο.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και διαχειρίζεται από την ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο διαχείρισης των εκχωρημένων πόρων για τη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 1.000.000,00 €.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google