Ροντούλης: “Αναγκαιότητα η νομοθετική προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων από τις κατασχέσεις”.


Πριν λίγες μόλις ημέρες, δόθηκε στους παραγωγούς, ως προκαταβολή , το 70% των επιδοτήσεων που λαμβάνουν από την Ε.Ε ( το γνωστό σε όλους τσεκ ).

Τα χρήματα αυτά οι παραγωγοί τα περίμεναν ως μάννα εξ ουρανού , καθώς ήδη προορίζονταν για την κάλυψη προγενέστερων υποχρεώσεών τους, που αναλήφθηκαν είτε για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας  των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων είτε  για την επιβίωση των οικογενειών τους.

Δυστυχώς, όμως , ο οικονομικός προγραμματισμός των αγροτών  ανατράπηκε ριζικά , γιατί η προσδοκώμενη οικονομική  ανάσα από τις επιδοτήσεις μετατράπηκε σε οικονομικό βρόγχο, καθώς ένα μεγάλο μέρος των ενισχύσεων που πιστώθηκαν  στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατασχέθηκε από τρίτους (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ , ΕΛΓΑ , Δήμοι, Τράπεζες ).Έτσι , οι δικαιούχοι παραγωγοί είδαν τους λογαριασμούς τους ” λεηλατημένους ” και τις όποιες ενισχύσεις  “άφαντες”.

Επί του προκειμένου , η επίσημη θέση της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ακόλουθη : “Τυχόν χρεώσεις των λογαριασμών των δικαιούχων αγροτών από την Τράπεζα Πειραιώς, γίνεται μετά την στο ακέραιο πίστωση των επιδοτήσεων και μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμη αιτία.

Η κατάσχεση εις χείρας της Τράπεζας από τρίτους (Ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ, ιδιώτες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα), χρηματικών καταθέσεων που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους πιστώνονται μεταξύ άλλων και ποσά προερχόμενα από γεωργικές ενισχύσεις, δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Ομοίως δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Τράπεζας έναντι δικαιούχων των παραπάνω λογαριασμών.

Νόμιμη είναι επίσης η συμφωνία των δικαιούχων αγροτών με την Τράπεζα που τους χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις, για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, με χρέωση των προαναφερόμενων καταθετικών τους λογαριασμών. Επομένως, η οποιαδήποτε κατάσχεση, συμψηφισμός ή χρέωση λογαριασμών στους οποίους πιστώνονται μεταξύ άλλων ποσά επιδοτήσεων, προς εξόφληση οφειλών, γίνεται υπό την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής των σχετικών ποσών στους δικαιούχους και πάντα σε άσκηση νομίμων δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβατικά έγγραφα ή εκτελεστές αποφάσεις”.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων , η μόνη ορατή λύση στο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος από το “πετσόκομμα” των ενισχύσεων είναι μια γενναία νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την αφαίμαξη των ενισχύσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών , όπως άλλωστε επιβάλλεται από την Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός 1306/2013) για τις ενισχύσεις που αρχικά   πιστώνονται στον λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.

Με άλλα λόγια , οι αγροτικές ενισχύσεις ,που από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  περνούν  στους προσωπικούς λογαριασμούς των αγροτών , θα πρέπει να διατηρούν το ακατάσχετο και απαραβίστο που έχουν εξασφαλίσει για όσο καιρό μένουν στον λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μόνον έτσι θα επιλυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα και θα πάρουν μια ανάσα ρευστότητας οι Έλληνες αγρότες.Διαφορετικά , πολύ φοβάμαι ότι χιλιάδες αγρότες  θα αναγκαστούν να φύγουν από την παραγωγή ,   με  ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διόγκωση της ανεργίας, τη φτωχοποίηση του αγροτικού πληθυσμού και την περαιτέρω αποδυνάμωση της υπαίθρου.

Στέλιος  Γ.  Ροντούλης                                                     Επικεφαλής  “Δράσης Πολιτών”.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google