Συντηρεί νησίδες και κόμβους στο οδικό δίκτυο η Π.Θ.


Στη συντήρηση των νησίδων και των κόμβων του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», προϋπολογισμού 700.000,00 €, το οποίο υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Τα έργα λένε την αλήθεια. Εμείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σχέδιο και προγραμματισμό, εργαζόμαστε καθημερινά για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας. Με τα έργα αυτά βελτιώνουμε την επικοινωνία τον ανθρώπινων κοινοτήτων και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Συνεχίζουμε καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθούν τα έργα προς όφελος των πολιτών».

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για την συντήρηση των νησίδων και των κόμβων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΠΕ Λάρισας με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πεζών και την κυκλοφορία των οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες:

* Εκσκαφές και επιχώσεις για την βελτίωση του φυσικού εδάφους, τοποθέτηση γεωυφάσματος, δομικού πλέγματος και πλήρωση των διάκενων των νησίδων και των κόμβων με σκυρόδεμα
* Καθαρισμός των κρασπέδων και υδροχρωματισμός αυτών με ανακλαστική βαφή
* Αντικατάσταση φρεατίων και καλωδιώσεων του οδοφωτισμού, όπου απαιτηθεί από την επίβλεψη
* Συμπλήρωση ερεισμάτων των οδών με σκυρόδεμα
* Αντικατάσταση των υφιστάμενων στηθαίων ασφάλειας τα οποία εμφανίζουν φθορές ή είναι κατεστραμμένα
* Τοποθέτηση σήμανσης

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google