Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων πρακτικής Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας


Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι την 17η – 18η -19η -16η&23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη- Πέμπτη – Παρασκευή & Τρίτη αντίστοιχα και ώρα 14:00 μ.μ στα εργαστήρια του 2ο Ε.Κ (πρώην 2ο Σ.Ε.Κ ) Ν. Ιωνίας Τέρμα Παναγούλη -Βόλος θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πρακτικού μέρους δυνάμει της ΚΥΑ 4260/Β/06-12-2017 σε συνέχεια του Κανονισμού 2015/2067 Ε.Ε για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών & Πιστοποιητικών II) και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Τετάρτη 17 -10- 2018

Ώρα Έναρξης Εξετάσεων: 14:00 μ.μ

α/α
Ονοματεπώνυμο
Είδος Εξέτασης
1
Μπούρας Γεώργιος
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική
2
Ντούμας Απόστολος
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική

Πέμπτη 18 -10- 2018

Ώρα Έναρξης Εξετάσεων: 14:00 μ.μ

α/α
Ονοματεπώνυμο
Είδος Εξέτασης
1
Νιάμμας Αχιλλέας
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική
2
Κατσανούλης Κων/νος
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική
3
Γκαβάνας Χρήστος
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική

Παρασκευή 19 -10- 2018
Ώρα Έναρξης Εξετάσεων: 14:00 μ.μ

1
Μπίζος Χρήστος
Πιστοποιητικό II
2
Γκουγκουγιάννης Αθανάσιος
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική
3
Δελιντσιώτης Ιωάννης
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική

Τρίτη 23 -10- 2018
Ώρα Έναρξης Εξετάσεων: 14:00 μ.μ

α/α
Ονοματεπώνυμο
Είδος Εξέτασης
1
Παπαβαγγέλης Ηλίας
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική
2
Τασιόπουλος Έξαρχος
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική
3
Μπουρνόβας Κων/νοσ
Αρχιτεχνίτης – Πρακτική

*Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στα εξεταστικά τμήματα θα πρέπει να έχουν και το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google