Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


Συνεδριάζει την Τρίτη 16 του μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Τεμπών υπό την προεδρία του κ. Μιχάλη Καρατέγου:

«Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο»στο Μακρυχώρι στις 16.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ του έτους 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων..

2. Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Κατ/σεων Β’ τριμήνου 2018​, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018, Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

4. Αποδοχή ποσού (ακραία καιρικά φαινόμενα), Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

5. Τροποποίηση (4η) Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τεμπών έτους 2018, Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

6. Αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού, Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

7. Διαγραφές ποσών​, Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

8. Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης Σχολικών Χώρων, Εισηγητής: Τσεργάς Κ.

9. Κανονισμός Εσωτερικής​Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κ.

10. Επί αιτημάτων (παράταση οικοπέδου)​, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

11. Προσδιορισμός Δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ επενδυτικών αναγκών (ΣΑΤΑ), Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

12. Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

13. Αποδοχή της αριθ. 8/2018 μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ», Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.».

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google