Συντηρεί και βελτιώνει το οδικό τμήμα Παλαιοπύργου – Αλεξανδρινή

Στη συντήρηση του οδικού τμήματος Παλαιοπύργου – Αλεξανδρινή που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά τη σύμβαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός με την ανάδοχο εταιρία.
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00€ η αρμοδιότητα πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας.
Σε δηλώσεις του Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής:
«Ως αιρετή Περιφέρεια θεωρούμε το θέμα της οδικής ασφάλειας μείζονος σημασίας. σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες εργαζόμαστε καθημερινά ενισχύοντας την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη μεταφορά των εμπορευμάτων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

H παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού τμήματος Παλαιοπύργου – Αλεξανδρινή που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας και για το οποίο η αρμοδιότητα πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας.
Το συνολικό μήκος της οδού που θα συντηρηθεί – βελτιωθεί ανέρχεται σε 1700 μ. ενώ το πλάτος της τελικής ασφαλτικής στρώσης ανέρχεται σε 6 μ.
Οι εργασίες συνίστανται σε:
* Διάνοιξη τάφρου για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων που προκαλούν φθορές στο οδόστρωμα
* Κατασκευή σωληνωτών οχετών και συντήρηση υφιστάμενης κατακλυζόμενης ράμπας
* Κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους, 2 στρώσεων βάσης και μίας ασφαλτικής στρώσης,
* Όλες τις απαραίτητες πινακίδες για σήμαση ασφαλείας και διαγράμμιση της οδού
Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι 7 μήνες.