Επισημάνσεις για τη χρήση μικρών πράσινων σημείων στο Δήμο Τυρνάβου

Παρακαλούμε τους πολίτες να μην τοποθετούν σακούλες με απορρίμματα ακόμη και αν είναι ανακυκλώσιμα υλικά πάνω στους κάδους των μικρών πράσινων σημείων.

Οι κάδοι αυτοί διαθέτουν ειδική υποδοχή και μόνο μέσα από αυτή μπορούμε να ρίχνουμε τα υλικά.
Παρακαλούμε να βοηθήσετε την προσπάθεια του Δήμου να εισάγει στην καθημερινότητα των πολιτών νέους τρόπους συλλογής των απορριμμάτων, που στηρίζονται στην ανακύκλωση, επανάχρηση και αξιοποίηση των απορριμμάτων. Στόχος όλων είναι να έχουμε γειτονιές καθαρές και ανθρώπινες με λιγότερο κόστος.
Η φωτογραφία δείχνει το μικρό πράσινο σημείο που είναι τοποθετημένο έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου.

τυρναβος