Ευχαριστήριο Γ. Μανώλη στη ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας.

Τη ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας επισκέφθηκε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Τεμπών κ. Γ. Μανώλης, προκειμένου να ευχαριστήσει διά ζώσης τον Προϊστάμενο της Δ/νσης κ. Π. Καλφούντζο και τον Τμηματάρχη του Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου κ. Δ. Σταυρίδη, για τις ενέργειές στις οποίες προέβησαν και οι οποίες εξασφάλισαν 2 επιπρόσθετους ψεκασμούς από τους προβλεπόμενους (συνολικά 6 αντί για 4) στο πλαίσιο του προγράμματος της Δακοκτονίας.

Ο κ. Γ. Μανώλης επίσης μετέφερε στους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας την ικανοποίηση των ελαιοπαραγωγών του Δ. Τεμπών για την εξασφάλιση των επιπρόσθετων ψεκασμών. Τονίζει όμως, ότι δεν μπορεί κάθε χρόνο να «δοκιμάζονται» οι αντοχές των τοπικών ΔΑΟΚ και υπαλλήλων τους προκειμένου να προλαμβάνουν την βραδύτητα που παρουσιάζεται στην διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών από πλευράς Υπ.Α.Α.Τ. και η οποία μπορεί να προβεί καταστροφική σε πρώιμες χρονιές όπως είναι η φετινή.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το Υπ.Α.Α.Τ. πρέπει να ξεκινήσει άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε το 2019 οι δολωματικοί ψεκασμοί να ξεκινήσουν από τις αρχές Ιουνίου ή το αργότερο μέσα Ιουνίου όπως είναι και το επιστημονικά ορθότερο.

Εκτός και αν αναρωτιέται ο κ. Γ. Μανώλης, όλες αυτές οι καθυστερήσεις από πλευράς Υπ.Α.Α.Τ. γίνονται σκόπιμα για άλλους λόγους, όπως π.χ. για να φύγει ο συντονισμός και η επίβλεψη του προγράμματος Δακοκτονίας από το Υπ.Α.Α.Τ. και τις τοπικές ΔΑΟΚ και να μεταφερθεί σε ιδιώτες…;

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΕΜΠΩΝ