Η ΝΟΔΕ Λάρισας για τα αναδρομικά στα σώματα ασφαλείας

Ο τομέας Εθνικής Άμυνας της ΝΟΔΕ Λάρισας, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι θα επιστρέψει τα αναδρομικά  στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων  Ασφάλειας τονίζει ότι :

  1. Το 50% των αναδρομικών έχει ήδη επιστραφεί από την κυβέρνηση της Ν.Δ. με τον Νόμο 4307/2014 και την υπουργική απόφαση [ΚΥΑ αριθ.οικ2/88371/ΔΕΠ (ΦΕΚ 3093/18-11-2014)] όπου καθορίσθηκε η διαδικασία απόδοσης αυτών μέχρι 31/12/2017.

 

  1. Η επιστροφή του υπολοίπου 50%, αν γίνει θα είναι λόγω εκτέλεσης της 1127/2016 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι με τη μορφή προεκλογικής παροχής, λόγω του πανικού της διψήφιας διαφοράς των τελευταίων δημοσκοπήσεων με τη Ν.Δ.

 

  1. Η μη συμμόρφωση του Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών), προς την 1127/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή του 50% των αναδρομικών, είχε ως συνέπεια το υπ’ αριθμ. 3/16-01-2018 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Επικρατείας, όπου καλεί τον Υπουργό Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση, εντός οκτώ (8) μηνών από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού. Ορίζει δε συνεδρίαση την 23 Οκτωβρίου 2018 για έλεγχο συμμόρφωσης.

 

  1. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί μέσα στο διάστημα αυτό των οκτώ μηνών, υπό το βάρος απειλής επιβολής κυρώσεων από την Ειδική Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ και όπως μας έχει πει ο Ευριπίδης, «Κρείσσον ουδέν ανάγκας».

 

                                                                                       

                                                                                           ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΥΝΑΣ

                                                                                        ΝΟ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ.