Ένας κάδος απορριμμάτων για κάθε πέντε σπίτια στον Αμπελώνα


Τοποθετήθηκαν 52 νέοι κάδοι απορριμμάτων στην πόλη του Αμπελώνα τις τελευταίες 15 ημέρες, ένα μέρος εκ των οποίων αντικατέστησε παλιούς και σπασμένους κάδους και ένα μέρος τοποθετήθηκε σε νέα σημεία αποκομιδής.

Σύμφωνα με την απογραφή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου, στην πόλη του Αμπελώνα το δίκτυο αποκομιδής απορριμμάτων διέθετε 474 κάδους και με την τελευταία προσθήκη ο αριθμός έφτασε στους 504.

Η αναλογία κάδων ανά σπίτι είναι δηλαδή ένας (1) κάδος για κάθε πέντε (5) σπίτια, ένα ποσοστό το οποίο θεωρείται ίσως από τα πιο υψηλά στη χώρα ενώ συγκριτικά στην πόλη του Τυρνάβου η αναλογία είναι ένας (1) κάδος για κάθε δεκαπέντε (15) σπίτια. Τα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Αμπελώνας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάδων.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπαλλήλων αλλά και των πολιτών αντικαθιστά και επανατοποθετεί νέους κάδους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αν εμφανίζονται κάποιες αρρυθμίες στη διάρκεια του χρόνου, αυτές οφείλονται:

α) στην έλλειψη προσωπικού, πρόβλημα το οποίο θα πάψει να υπάρχει , θέλουμε να πιστεύουμε, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μονίμων υπαλλήλων
β) στη συνήθεια λίγων (ευτυχώς) πολιτών που λειτουργούν με αντικοινωνική συμπεριφορά και αφήνουν τα σκουπίδια εκτός κάδου παρά το ότι δεν είναι γεμάτος
γ) στη συνήθεια πάλι λίγων να αφήνουν τα σκουπίδια οποιαδήποτε ημέρα και ώρα που δε σχετίζεται με το πρόγραμμα αποκομιδής.
Για αυτό και η Υπηρεσία Καθαριότητας θα τοποθετήσει άμεσα πινακίδες σε κάθε κάδο που να ενημερώνει τους πολίτες για το πρόγραμμα αποκομιδής.

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας