Πρόσληψη 3 ατόμων στον Δήμο Τυρνάβου.

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων,

προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής ειδικότητες:
ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής – Εκταφής) 2 άτομα
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (JCB Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄) 1 άτομο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου στη διεύθυνση: Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ. 401 00, Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127 ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι 19/09/2018