Ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Τυρνάβου για τα Σφαγεία.


Συνεδρίασε χθες το Διαδημοτικό Όργανο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα με θέμα «Ορισμός εκκαθαριστών και νομικού συμβούλου για την υποστήριξη των διαδικασιών λύσης & εκκαθάρισης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα (ΔΕΣΠΤΑ). Το Διαδημοτικό Όργανο όρισε ως εκκαθαριστές της επιχείρησης τους κκ. Ζυγελόπουλο Δημήτριο, ορκωτό λογιστή του Δήμου Τυρνάβου, και Κατσίδη Νικόλαο, ορκωτό λογιστή του Δήμου Λαρισαίων, αμφότεροι μέλη της ΣΟΛ Α.Ε.

Η ανωτέρω διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου Τυρνάβου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δρομολόγηση λύσης στο πρόβλημα των Σφαγείων.
Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη που του παρέχει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα τόσο σοβαρό θέμα και δηλώνει πως θα συνεχίσει με την ίδια επιμονή και σοβαρότητα να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα των πολιτών.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου και ρυθμίζονται καίρια ζητήματα, όπως:

-Η διασφάλιση της αξίας της επένδυσης, η οποία ξεπερνά τα 3.000.000,00 €
-Η στήριξη της ντόπιας κτηνοτροφίας και της τοπικής αγοράς κρέατος
-Η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων της επιχείρησης
-Η εξασφάλιση του εισοδήματος των εκδοροσφαγέων πολιτών του Δήμου μας
Και όλα αυτά με την επιχείρηση εν πλήρη λειτουργία κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση των ανωτέρω.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας