Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε Λάρισα και Πλατύκαμπο.

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

9/9/2018 8:00:00 πμ  11:00:00 πμ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Δρόμοι Πόλης Λάρισας:

Οδός Κ. Δημητρίου από οδό Γ. Ζήρα έως Περιφερειακή Τρικάλων, Οδός Γ. Ζήρα από οδό Κ. Δημητρίου έως οδός Μαυρογένους, Οδός Δαγκλή από οδό Κ. Δημητρίου έως οδό Ράγκου, Οδός Ράγκου από οδό Ζήρα έως οδό Ιατρίδου, Οδός Πλαπούτα από οδός Κ. Δημητρίου έως οδό Ράγκου, Οδός Μακρυγιάννη από οδό Κ. Δημητρίου έως οδό Ράγκου, Οδός Κοσμά Αιτωλού από οδό Κ. Δημητρίου έως οδό Ράγκου, Οδός Χατζηκωσταντή από οδό Κ. Δημητρίου έως οδό Ράγκου, Οδός Παπανικολή από Κ. Δημητρίου έως οδό Ράγκου, Οδός Ιατρίδου από οδό Ακρίτσας έως οδό Κ. Δημητρίου, Οδός Καραγκούνη από οδό Κ. Δημητρίου έως οδό Δαβάκη, Οδός Δαβάκη από οδό Καραγκούνη έως οδό Κατσίγρα, Οδός Αγγελακο Κατασκευές

9/9/2018 9:00:00 πμ 12:00:00 μμ

ΛΑΡΙΣΑΣ

α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δ. Κιλελέρ: Γαλήνη, Πλατύκαμπος, Γλάυκη, β) Πελάτες Μέσης Τάσης ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, DEL MONTE, γ) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου από κόμβο Γαλήνης μέχρι κόμβο Γλάυκης, δ) Τμήμα Πόλης Λάρισας Περιοχή Τούμπας πλησίον tennis ACADEMY. Κατασκευές

9/9/2018 9:00:00 πμ  12:00:00 μμ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δ. Κιλελέρ: Γαλήνη, Πλατύκαμπος, Γλάυκη, β) Πελάτες Μέσης Τάσης ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, DEL MONTE, γ) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου από κόμβο Γαλήνης μέχρι κόμβο Γλάυκης, δ) Τμήμα Πόλης Λάρισας Περιοχή Τούμπας πλησίον tennis ACADEMY. Κατασκευές