Ειδικότητες στο ΙΕΚ Λάρισας του ΟΑΕΔ

Από το Ι.Ε.Κ ΛΑΡΙΣΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ ανακοινώνεται, ότι για το Χειμερινό Εξάμηνο του Έτους Κατάρτισης 2018-2019, 132 νέοι σπουδαστές και σπουδάστριες θα εγγραφούν στο Α΄ Εξάμηνο και στις ειδικότητες:

* Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
* Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας
* Τεχνικός Μ ηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
* Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος
* Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
* Αθλητική Δημοσιογραφία

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΙΕΚ από 03.09.2018 έως 14-09-2018 και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου, Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Τα Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5.
Πληροφορίες παρέχονται στη Γραμματεία του ΙΕΚ (Ερμογέ-νους 10) ή στο τηλέφωνο 2410564685-6, από ώρα 8:30 π.μ μέχρι 3:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ