Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων σε Αμπελώνα και Τύρναβο.

Στην από 29/08/2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου εγκρίθηκε η χωροθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Τυρνάβου και η υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του «Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσής τους, ο Δήμος Τυρνάβου σχεδιάζει τη δημιουργία ενός δικτύου υπόγειων κάδων χωρητικότητας 3m3 έκαστος.

Τα πλεονεκτήματα των υπόγειων αυτών κάδων είναι σημαντικά για τους δημότες αλλά και για το Δήμο και είναι τα εξής:
⦁ Κάθε υπόγειος κάδος 3m3 έχει έως τετραπλάσια χωρητικότητα από ένα συμβατικό τροχήλατο κάδο.
⦁ Βελτιώνεται η αισθητική εικόνα της περιοχής όπου εγκαθίστανται οι νέοι υπόγειο κάδο. Κάθε υπόγειος κάδος μπορεί να αντικαταστήσει έως και 4 συμβατικούς (4τροχους) κάδους με προφανή αποτελέσματα στην αισθητική του σημείου εγκατάστασης.
⦁ Οι νέοι υπόγειοι κάδοι καταλαμβάνουν παραπλήσια επιφάνεια με έναν συμβατικό τροχήλατο κάδο. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται πολύτιμος χώρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί είτε για χώρο πρασίνου, είτε για θέσεις παρκινγκ.
⦁ Βελτιώνεται η καθαριότητα και η υγιεινή της περιοχής που τοποθετείται και περιορίζεται η δυσοσμία. Επίσης τα απορρίμματα δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και στα αδέσποτα ζώα.

Οι θέσεις επιλέχθηκαν ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων που συλλέγονται καθημερινά, καθώς και σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Η τοποθέτηση των υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων θα γίνει σε πλατείες, ή σε περιοχές με μεγάλα πεζοδρόμια, ώστε να μην δυσχεραίνεται η διέλευση των πεζών. Η τοποθέτησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της περιοχής, καθώς, δεν θα υπάρχουν υπέργειοι κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι προκαλούν δυσοσμία, ιδιαίτερα με τα απορρίμματα γύρω από αυτούς.
Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται οι προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης των υπόγειων κάδων:

α/α
Περιγραφή θέσης Αριθμός υπόγειων κάδων
Δ.Ε. Αμπελώνα
1 Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 2
2 Οδός Μπλότση 2
Δ.Ε. Τυρνάβου
1 Οδός Κιλελέρ 1
2 Οδός Δημοκρατιας 1
3 Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου & Στ. Καράσσου 1
4 Οδος Ανεξαρτησιας (ΚΕΠ) 1
5 Οδός Ελευθερίας & Περικλέους 2
6 Αγ. Παρασκευής & Ελευθερίας 2

Η εγκατάσταση υπόγειων κάδων στις ανωτέρω θέσεις μπορεί να γίνει σταδιακά σε βάθος χρόνου ανάλογα με το πλήθος υπόγειων κάδων που κάθε φορά ο Δήμος θα προμηθεύεται. Η οριστική χωροθέτηση των υπόγειων κάδων θα προκύψει μετά τον έλεγχο της μη ύπαρξης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ στις θέσεις που έχουν επιλεγεί. Επίσης η ακριβής διάταξη τοποθέτησης των υπόγειων κάδων στα ανωτέρω σημεία εγκατάστασης θα καθοριστεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν.

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ