Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου – (θέματα).


Την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 19.30΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Β2 σταδίου «Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου».
2. Έγκριση της αριθ. 04/2018 μελέτης του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε τμήμα υφιστάμενου δημοτικού κτιρίου στον Αμπελώνα».
3. Απόφαση για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’ αριθ. 398/25.06.2018 στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2010 (Για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λάρισας του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε τμήμα υφιστάμενου δημοτικού κτιρίου στον Αμπελώνα».
4. Χωροθέτηση Συστημάτων Υπογείων Κάδων Αποθήκευσης Απορριμμάτων στο Δήμο Τυρνάβου.
5. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του «Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Έγκριση της αριθ. 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α., αναφορικά με την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, οικονομικού έτους 2017.
7. Έγκριση της αριθ. 7/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α., αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, οικονομικού έτους 2018.
8. Έγκριση της αριθ. 9/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα, αναφορικά με την διάλυση και εκκαθάρισή της, τη μεταφορά του προσωπικού και την ανάληψη των οικονομικών της υποχρεώσεων.9. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Προσθήκη κατ’ επέκταση βιομηχανικού κτιρίου αποθήκης ζωοτροφών και συγκροτήματος SILO της ΖΗΣΗΣ ΦΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
10. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Χοιροστασίου (αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 20/2014 άδειας δόμησης ως προς : α) προσθήκες λειτουργικών χώρων χοιροστασίου, β) ενημέρωση εξωτερικών διαστάσεων & γ) ενημέρωση όψεων) της ΣΕΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
11. Μερική τροποποίηση της αριθ. 83/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.
12. Επιλογή νηπίων για φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τυρνάβου, για το σχολ. έτος 2018-2019.
13. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή Τρίτης Ηλικίας», στο πλαίσιο του εορτασμού παγκόσμιας ημέρας ηλικιωμένων στο Δήμο Τυρνάβου.
14. Έγκριση διοργάνωσης φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορών στον Τύρναβο.
15. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
16. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμο Τυρνάβου.
17. Επί αιτήσεως του κ. Πούλιου Ιωάννη, με την οποία ζητά την μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος.
18. Επί αιτήσεως της κ. Μπίτη Τριανταφυλλιάς, με την οποία ζητά την μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος.
19. Επί αιτήσεως του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Τυρνάβου, με την οποία ζητά την παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας στον Τύρναβο.
20. Τροποποίηση των αριθ. 248/2014 και 242/2017 αποφάσεων Δ.Σ. Τυρνάβου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στους Συλλόγους Πολυτέκνων Λάρισας & Περιχώρων και Τυρνάβου & Περιχώρων.
21. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πλανοδίου πωλητή υπαίθριου εμπορίου. – Αίτηση κ. Τσιαμάνη Βικτωρίας του Χρήστου.

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google