Πανήγυρις στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού


Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου:

Κά­νου­με γνω­στό ὅ­τι τήν 31ην τοῦ μη­νός Αὐ­γο­ύ­στου, πα­νη­γυ­ρί­ζει τό Ἱ­ε­ρόν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τῆς Ἁ­γί­ας Ζώνης τῆς Θε­ο­τό­κου ποὺ βρί­σκε­ται στό δρόμο πρός τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ (1 χλμ. πρίν τήν Ἱερά Μονή).
Τό πρό­γραμ­μα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ὥ­ρα 6.00μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ὥ­ρα 7.30π.μ. Ὄρ­θρος καί πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google