Τι απαντά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στον Υπουργό Παιδείας

Τι απαντά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στον Υπουργό Παιδείας
Κώστας Αγοραστός: Χτίσαμε, εξοπλίσαμε 116 Πανεπιστήμια ,ΤΕΙ, σχολεία ενισχύουμε την έρευνα, δίνουμε ανάσες ελπίδας.

Για τα έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας τα τελευταία χρόνια και αφορούν την ανάπτυξη των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ενημέρωσε, απαντώντας σε επιστολή του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότησε και υλοποιήθηκαν 116 έργα παιδείας, εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού 181 εκατομμυρίων € .

Χρηματοδοτεί ευρωπαϊκά προγράμματα για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ύψους 320.258 € λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης από το ίδιο το πανεπιστήμιο καθώς και έχει δώσει τη δυνατότητα σε 365 φοιτητές και σπουδαστές να κάνουν πρακτική άσκηση στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Με στρατηγική σχεδίασε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 προγράμματα έρευνας ,καινοτομίας ,εξοπλισμό εργαστηρίων, υποδομών ύψους του συνολικού προϋπολογισμού 68.875.000.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Αγοραστός σημειώνει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΑΕΙ και ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει 17 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 67 εκ. Ευρώ.

Από το 2011 και μέχρι σήμερα  έχουν κάνει πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 225 σπουδαστές των ΤΕΙ, 123 σπουδαστές των ΑΕΙ και 17 σπουδαστές του ΙΕΚ.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει υποστηρίξει με Letter of Support  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα παρακάτω δέκα προγράμματα:

1)EUD – Περιφέρεια Θεσσαλίας
2)FITR- Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας -Ελλάδα
3)PEFOOD – Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας -Ελλάδα
4)CoFIS – Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
5) POL DES –  Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
6)The Museum  of System -Περιφέρεια Θεσσαλίας
7)BRED – Περιφέρεια Θεσσαλίας
8) SFERA- Περιφέρεια Θεσσαλίας
9)IRERA – Περιφέρεια Θεσσαλίας
10)MultiPart Art – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει στο INTEREEG EUROPE GREENHOUSES με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και επικεφαλής εταίρο το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Λόγω αδυναμίας του Πανεπιστημίου να καταβάλει την ίδια συμμετοχή η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότησε με το ποσό των 320.358 ευρω για τη συμμετοχή στα εξής προγράμματα:

1) HELIX BMP 1/1.3/2616/2017 του προγράμματος BAL – MED 2014-2020 με τελικο δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2) WATEnERgy BMP 1/2.2/2181/2017 του προγράμματος BAL – MED 2014-2020 με τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Σχετικά με τα έργα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο κ. Αγοραστός επεσήμανε οτι έχουμε ως Περιφέρεια σχεδιάσει και υλοποιήσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 99 έργα σχολείων , νηπιαγωγείων, προμήθειας εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 147 εκ ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κάνει ειδική αναφορά στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο άμεσο μέλλον σημειώνοντας οτι έχουν εξασφαλιστεί 7εκ. από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για έργα (υποδομών , εξοπλισμού) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενώ 11,25 εκ ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία αποκλειστικά για τις δράσεις RIS3, 47,5 εκ ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ κατα προτεραιότητα σε δράσεις RIS3 και 3,125 εκ. ευρω για ενίσχυση της πρόσβασης στη ΤΠΕ κατά προτεραιότητα σε δράσεις RIS3.

Κλείνοντας την επιστολή του ο κ. Αγοραστός σημειώνει ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας πρόεδρος ορίστηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήσης Μαμούρης.