Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση στον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου σύμφωνα με το καταστατικό του προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:00 στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου (Αγίας Παρασκευής 21).
Θέματα ημερήσιας διάταξη Γ. Σ . :
· Τροποποίηση καταστατικού
· Άλλα θέματα και ανακοινώσεις – τοποθετήσεις μελών της Γ. Σ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Εάν δεν υπάρξει και στη 2η Γενική Συνέλευση απαρτία τότε η 3η και καταληκτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά ,ανεξαρτήτως αριθμού μελών την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:00
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.