Διαγράμμιση στον επικίνδυνο δρόμο Γιάννουλης – Αμπελώνα

Άμεση ήταν η ανταπόκριση από την περιφέρεια Θεσσαλίας στο αίτημα της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αμπελώνα Νταλαμπέκας Αναστασίας, που συνοδευόμενη από τον π. Αντιδήμαρχο Τυρνάβου, Εντεταλμένου Συμβούλου Αθλητισμού Χρυσοβέργη Κωνσταντίνου, και του επιλαχόντα δημοτικού συμβούλου Τοκμάκη βασιλείου για ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο∆ΩΝ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ στον πολύ επικίνδυνο δρόμο Γιάννουλης – Αμπελώνα, καθώς και σε άλλες εισόδους προς τον Αμπελώνα όπως από τη φαλάνη, γι αυτό και έχουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον κ. ΔΗΜΟΤΣΙΟ ΣΤΕΛΙΟ, καθώς την Τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας Θεσσαλίας και τέλος τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας ΑΓΟΡΑΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και ελπίζουμε σε ανταπόκριση και σε ένα άλλο μεγάλο χρόνιο αίτημα που κατέθεσε η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμπελώνα, των κατοίκων του Αμπελώνα όπως είναι ο ηλεκτροφωτισμός της εισόδου μίας μεγάλης κοινότητας όπως του παλιού Δήμου Αμπελώνα.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιφέρεια Θεσσαλίας και για άλλα σοβαρά θέματα του Δήμου Τυρνάβου παραβρίσκονταν και ο Αντιδήμαρχος Τυρνάβου Κουτσοδήμος Γεώργιος.

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ