Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας σε Επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τα σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας, σύμφωνα με την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 για το έτος 2018 :
«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (ΦΕΚ Β’3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4.
΄Ολες οι επιχειρήσεις πρέπει να υλοποιήσουν το σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας εάν θέλουν να προχωρήσουν στην πρόσληψη κάποιου ατόμου. Αν δεν τηρούν τις προϋποθέσεις (πτυχίο τεχνικού ασφαλείας) από τον Σεπτέμβριο δε θα έχουν τη δυνατότητα ώστε να γίνει πρόσληψη προσωπικού.
Για περεταίρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 24920 25289 Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου.