Λύση για τα Σφαγεία του Τυρνάβου

Λύση στο οικονομικό αδιέξοδο που απειλούσε ακόμη και τη συνέχιση λειτουργίας των διαδημοτικών Σφαγείων της περιοχής Τυρνάβου, δόθηκε με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον «Κλεισθένη Ι» που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Με την τροπολογία, η οποία επαναφέρει και βελτιώνει ανάλογη που ίσχυε πέρυσι, ρυθμίζονται θέματα αμιγών επιχειρήσεων των δήμων. Ρύθμιση, με την οποία μεταφέρονται στον Δήμο Τυρνάβου χρέη της επιχείρησης προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς φορείς, κ.ο.κ.), αλλά και το εργατικό δυναμικό της.

Πρόκειται για ένα παλαιό πρόβλημα που αντιμετώπισαν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές του Τυρνάβου, καθώς στη Διαδημοτική Επιχείρηση που συστάθηκε το 1996, ο Δήμος Τυρνάβου κατέληξε να είναι μέτοχος κατά 90,78%. Σήμερα οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ανέρχονται σε περίπου 650.000 ευρώ, προκαλώντας ζητήματα ρευστότητας στον Δήμο, αφού μόλις προ μηνός Τράπεζα «κατέσχεσε» από λογαριασμό του δήμου, οφειλές προς εκείνη ύψους 355.000 ευρώ.

Με τη ρύθμιση, την οποία ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παν. Σαρχώσης, χαρακτηρίζει λύση-μονόδρομο, δίνεται η δυνατότητα -και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου- να μεταφερθούν τα «βάρη» της επιχείρησης και οι 7 εργαζόμενοι στον δήμο, καθώς τα Σφαγεία θα εξελιχθούν σε δημοτική υπηρεσία.

Μιλώντας με τον κ. Σαρχώση, ο οποίος μόχθησε προσωπικά για τη συγκεκριμένη τροπολογία, με συνεχείς επισκέψεις και παρεμβάσεις στο Υπ. Εσωτερικών, μας επισήμανε ότι σε ένα από τα αμέσως επόμενα δημοτικά συμβούλια θα έλθει προς συζήτηση πρόταση για τη «λύση» της επιχείρησης, προκειμένου αυτή να περάσει στον δήμο.

Σε ό,τι έχει σχέση με τα οικονομικά βάρη της, αυτά θα εξυπηρετηθούν μέσω δανεισμού του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. «Με τον τρόπο αυτό διαβεβαίωσε, δεν μπαίνει λουκέτο στα Σφαγεία, διασώζονται οι θέσεις εργασίας, αποδεσμεύονται οριστικά από κάθε ευθύνη τα μέλη των δ.σ. της επιχείρησης και αντιμετωπίζεται το οικονομικό της αδιέξοδο». Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Δήμος Τυρνάβου κατέβαλε σημαντικά ποσά προκειμένου να απαλλαγούν των ευθυνών τους δύο πρώην πρόεδροι της επιχείρησης, οι οποίοι απειλούνταν με δέσμευση των προσωπικών τους περιουσιακών στοιχείων.

Όσον αφορά στο μέλλον των Σφαγείων, αφού εξήγησε ότι δεν είναι μια ζημιογόνα επιχείρηση (καθώς τα χρέη δημιουργήθηκαν από υποχρεωτικές επενδύσεις, αλλά και συγκυρίες), άφησε να εννοηθεί ότι συν τω χρόνω θα εξεταστούν και άλλου είδους προτάσεις, όπως π.χ. της ενοικίασης.

Ειδικά για τα συγκεκριμένα Σφαγεία πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια επένδυση συνολικού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Τεχνολογικά διαθέτει τα πλέον σύγχρονα και εξειδικευμένα συστήματα κοπής και διαχείρισης των υπολειμμάτων, ενώ καλύπτει τις ανάγκες παραγωγών που διαθέτουν το 20% του συνολικού θεσσαλικού ζωϊκού κεφαλαίου.

Από έγγραφα και σχετική αλληλογραφία που διαθέτει η «Ε» είναι καταφανείς οι προσπάθειες του Δήμου Τυρνάβου να διευθετήσει και –τελικά να- αποπληρώσει τα χρέη της διαδημοτικής επιχείρησης.

Κι ενώ ο δήμος προσπαθούσε για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς την Τράπεζα Πειραιώς, τον εκκαθαριστή (πρώην Αγροτική), αλλά και τρίτους (εργολάβο, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο), η Τράπεζα κατήγγειλε τη σύμβαση με τον Δήμο και (στις 29 Ιουνίου 2018) «επέδραμε» στο υπόλοιπο λογαριασμού του Δήμου και κατάσχεσε ποσό των 355.000 ευρώ περίπου συμψηφίζοντας τη ληξιπρόθεσμη απαίτησή της. Με τον τρόπο αυτό δημιούργησε πρόβλημα ρευστότητας στον Δήμο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο πρωινό ο Δήμος Τυρνάβου με έγγραφό του ζήτησε παράταση από την Τράπεζα για να διευθετήσει την οφειλή του μέσα στο καλοκαίρι. Αντί άλλης απάντησης όμως εισέπραξε το κατασχετήριο.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Τα Διαδημοτικά Σφαγεία περιοχής Τυρνάβου ιδρύθηκαν το 1996, με την επωνυμία ΔΕΣΠΤΑ (ΦΕΚ 1185/31-12-1996), με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Τυρνάβου και Αμπελώνα καθώς και την απόφαση του τότε Συμβουλίου Περιοχής 18/1996. Το μετοχικό κεφάλαιο οριζόταν σε 10.000.000 δρχ. και τα ποσοστά επί του μετοχικού κεφαλαίου ήταν 5% για τους δύο Δήμους και 90% για το Συμβούλιο Περιοχής.

Μετά την κατάργηση του Συμβουλίου Περιοχής και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τους ΟΤΑ («Καποδίστριας»), η μετοχική σύνθεση αλλάζει. Ο Δήμος Τυρνάβου κατέχει πλέον το 54,57%, ο Δήμος Αμπελώνα το 36,20% και ο Δήμος Γιάννουλης το 9,23%.

Το 2002 ολοκληρώνεται η κατασκευή Σφαγείων τριών γραμμών στην περιοχή «Ασμάκι» Τυρνάβου και αρχίζει η λειτουργία τους. Το αρχικό κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 910.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και χρηματοδοτούνται με 456.000 ευρώ από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με 227.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και με 227.000 ευρώ ίδια κεφάλαια της επιχείρησης των Σφαγείων, τα οποία προέρχονταν από τη συνεισφορά των Δήμων που συμμετείχαν. Το κόστος της επένδυσης ξεπέρασε τον αρχικό προϋπολογισμό και οι επιπλέον δαπάνες βάρυναν εξ ολοκλήρου την επιχείρηση, στην οποία συνέβαλαν με συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, κύρια οι Δήμοι Τυρνάβου και Αμπελώνα.

Το 2008 αποφασίζεται νέα επένδυση για τη «βελτίωση – συμπλήρωση της σφαγειοτεχνικής υποδομής και επέκταση στις εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος», που αφορούσε κύρια στην εγκατάσταση RETERING, για την καύση των υπολειμμάτων του Σφαγείου, η οποία ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία των Σφαγείων.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι λίγα χρόνια μετά, η εγκατάσταση RETERING δεν συνιστούσε προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης…

Η νέα επένδυση ανέρχεται στο ποσόν του 1.900.000 ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κατά 930.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση των Σφαγείων παίρνει δάνειο ποσού 495.000 ευρώ για να καλύψει τη συμμετοχή της και ο Δήμος Τυρνάβου παίρνει επίσης δάνειο ύψους 260.000 ευρώ για να εξασφαλίσει και αυτός τη δική του συμμετοχή, δάνειο το οποίο αποπλήρωσε ο Δήμος.

Η επένδυση ξεπερνά τον προϋπολογισμό και η σύμβαση που υπογράφεται το 2008 έχει ύψος 2.142.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ υπογράφεται και νέα συμπληρωματική σύμβαση το 2010 ύψους 230.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι νέες συμβάσεις διαμορφώνουν νέες δανειακές ανάγκες στην επιχείρηση, όπως και υποχρεώσεις προς τον εργολάβο – κατασκευαστή.

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το 2011 η μετοχική σύνθεση αλλάζει και πάλι μετά το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση («Καλλικράτης») και ο ενιαίος πλέον Δήμος Τυρνάβου κατέχει το 90,78% της επιχείρησης και ο Δήμος Λαρισαίων το 9,22%. Οι δανειακές απαιτήσεις προς την επιχείρηση ανέρχονται πλέον στο ποσό των 407.000 ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς και 280.000 ευρώ προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα. Επίσης ο Δήμος Τυρνάβου και ο Δήμος Λαρισαίων ευθύνονται απέναντι στις Τράπεζες – Δανειστές αλληλέγγυα και για ολόκληρο το ποσόν ο καθένας ως εγγυητές των δανειακών υποχρεώσεων.

Σημαντικό επίσης και το χρέος της επιχείρησης προς τον κατασκευαστή, ο οποίος είχε προχωρήσει σε ένδικα μέσα εναντίον της επιχείρησης και προσωπικά του τότε προέδρου της διεκδικώντας το ποσόν των 250.000 δεσμεύοντας μάλιστα την προσωπική του περιουσία. Ποσό 120.000 ευρώ από την υποχρέωση προς τον εργολάβο-κατασκευαστή εξοφλείται τον Φεβρουάριο και Μάιο του 2014 από τον τότε Δ.Σ. των Σφαγείων.

ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Το 2015 είναι μια κομβική χρονιά για την επιχείρηση. Η αποχώρηση ενός βασικού πελάτη από τα Σφαγεία και οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου λόγω του καταρροϊκού πυρετού, ρίχνουν τον τζίρο της επιχείρησης. Μια μικρή ανάκαμψη την επόμενη χρονιά δεν έχει συνέχεια το 2017, με αποτέλεσμα ο τζίρος να κινείται σε επίπεδα που δεν καλύπτουν παρά σε ποσοστό 2/3 περίπου τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η σημερινή δημοτική αρχή και διοίκηση των Σφαγείων συνέχισαν την αποπληρωμή του κατασκευαστή με το υπόλοιπο του ποσού, ύψους 130.000 ευρώ, ενώ ρύθμισε και αποπλήρωσε υποχρεώσεις προς το Δημόσιο της περιόδου 2011 – 2012 ύψους 70.000 ευρώ.

Παράλληλα από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και σήμερα η επιχείρηση και ο Δήμος Τυρνάβου, προσπάθησε να βρει λύση ρύθμισης του τραπεζικού χρέους προς την κατεύθυνση του εξωδικαστικού διακανονισμού και ως δείγμα καλής πίστης η επιχείρηση κατέβαλε το ποσό των 30.000 ευρώ. Στην τράπεζα Πειραιώς. Το τελευταίο όμως διάστημα και ενώ υπήρχε τακτική επικοινωνία και αλληλογραφία με την τράπεζα, με εξώδικη δήλωση συμψηφισμού στις 16-5-2018, την οποία ο Δήμος Τυρνάβου δεν μπορούσε νομικά να αποτρέψει, η τράπεζα προέβη σε μονομερή εξόφληση 50.000 ευρώ έναντι του δανείου των 405.000 ευρώ από τον λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου.

Σε συνέχεια της παραπάνω ενέργειας και ενώ ο Δήμος Τυρνάβου με επιστολή που έστειλε στις 29-6-2018 διαβεβαίωνε την τράπεζα, ότι θα καταβάλει εντός του Αυγούστου επιπλέον το ποσό των 100.000 ευρώ, η τράπεζα προέβη σε εξόφληση και των υπολοίπων 355.000 ευρώ το μεσημέρι της ίδιας μέρας από τον λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου.

Ερωτηματικά γεννούνται για τις ενέργειες αυτές, τη στιγμή μάλιστα που με νομοθετική ρύθμιση του Υπ.Εσ., η οποία ήταν σε γνώση της τράπεζας, υπάρχει η δυνατότητα συνολικής επίλυσης των υποχρεώσεων της επιχείρησης, όπως επίσης ερωτηματικά γεννιούνται και την επιλεκτική στάση της τράπεζας, να εξοφλήσει το σύνολο του δανείου από τον έναν εγγυητή, δηλαδή τον Δήμο Τυρνάβου.

Δ. Χατζ.

ΣΑΡΧΩΣΗΣ:

Θα δώσουμε οριστική λύση κινούμενοι σε 4 άξονες

Το πλαίσιο, στο οποίο θα κινηθεί ο Δήμος Τυρνάβου για οριστική λύση του θέματος, όπως το παρουσίασε ο δήμαρχος Τυρνάβου στο δημοτικό συμβούλιο, ορίζεται από τους εξής άξονες:

– Συνέχιση της λειτουργίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία και κτηνοτροφία, αλλά και την εξασφάλιση της εργασίας των μελών του τοπικού σωματείου εκδοροσφαγέων.

– Εξασφάλιση της εργασίας των εργαζομένων στα δημοτικά σφαγεία.

– Εξυγίανση των οικονομικών της επιχείρησης, με δεδομένο την αρνητική προοπτική της βιωσιμότητάς της.

– Απαλλαγή των ευθυνών σε οποιοδήποτε επίπεδο, όλων των αιρετών που στελέχωσαν τα όργανα διοίκησης διαχρονικά.

Ολοκληρώνοντας τις επαφές τους ο κ. Σαρχώσης, με τον Δήμο Λαρισαίων και άλλους παράγοντες προκειμένου να διαφωτιστούν όλες οι πλευρές για το ζήτημα των Σφαγείων, προσκάλεσε –κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 24 Ιουλίου – τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων σε συνάντηση μεθαύριο Δευτέρα 30 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. για αναλυτική ενημέρωση πάνω στο θέμα, τη διερεύνηση όλων των πτυχών του καθώς και από την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την οριστική διευθέτησή του.

Πηγή: eleftheria.gr

Σε Ανακοίνωση της η “Δράση Πολιτών” του δήμου Τυρνάβου, του κ. Αστέριου Ροντούλη, δηλώνει πως “Εμείς Δεν Έχουμε Μυστικά Από Τους Τυρναβίτες” και συνεχίζει …

Ο κ. Σαρχώσης με δήλωσή του ανακοίνωσε ότι συγκαλεί τη Δευτέρα το απόγευμα στο γραφείο του σύσκεψη των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων , για να συζητηθούν οι σχετικές με τα Σφαγεία αρνητικές εξελίξεις που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αφού επισημάνουμε απλά ότι οι εξελίξεις αυτές δικαίωσαν μέχρι τελείας τις ανησυχίες που χρόνια τώρα διατυπώνονταν από τη Δράση Πολιτών για την οικονομική διαχείριση των Σφαγείων , δεν θα αναφερθούμε στην ουσία της υπόθεσης , αλλά με το παρόν κείμενο θα καταθέσουμε ευκρινώς και με παρρησία τη δική μας θέση έναντι της προαναφερθείσας πρότασης του κ. Σαρχώση για συνάντηση των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων στο γραφείο του.
Η Δράση Πολιτών διαφωνεί με την πρόταση αυτή στη βάση των παρακάτω λόγων:
1) Δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε οποιεσδήποτε κλειστές συναντήσεις.Επειδή εμείς δεν έχουμε μυστικά από τους Τυρναβίτες , πιστεύουμε ότι ο κατάλληλος χώρος της σύσκεψης είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι το γραφείο του κ. Σαρχώση.Εξάλλου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να παραστεί και κάθε ενδιαφερόμενος δημότης που θα ήθελε να ενημερωθεί επί του θέματος.
2) Πιστεύουμε ότι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα δώσει τη δυνατότητα να παραστούν και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι , οι οποίοι επίσης θα πρέπει να έχουν ενημέρωση επί του θέματος και τη δυνατότητα να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις.
3) Αν πρόθεση του κ. Σαρχώση είναι να προτείνει τη μετατροπή της επιχείρησης των Σφαγείων σε δημοτική υπηρεσία , όπως εγράφη στον Τύπο , τότε πιστεύουμε πως μια ανοικτή σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , παρουσία όλων των δημοτικών συμβούλων , καθίσταται αναγκαιότητα και όχι επιλογή.
4) Η Δράση Πολιτών ακολουθεί μια αρχή.Δεν συμμετέχουμε σε συσκέψεις στις οποίες δεν τηρούνται πρακτικά και ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε.Συνεπώς, η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενδείκνυται λόγω του τεχνικού εξοπλισμού της για την τήρηση πρακτικών.
5) Η Δράση Πολιτών ουδέποτε είχε την παραμικρή ανάμειξη  στην οικονομική διαχείριση των Σφαγείων.Έτσι , ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε μόνο δημόσια, χωρίς υπεκφυγές και μισόλογα , ενώ αντιθέτως κάποιοι άλλοι θα πρέπει επίσης να απολογηθούν δημόσια για τα πεπραγμένα τους στα Σφαγεία.Εμείς δεν έχουμε , ούτε θέλουμε να κρύψουμε κάτι.
6) Όταν ο επικεφαλής της Δράσης Πολιτών υβρίζεται διαρκώς από τον κ. Σαρχώση, γιατί να ανταποκριθεί στην πρόταση συνάντησης στο γραφείο του τελευταίου;Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προσφορότερη για ευνόητους λόγους , χωρίς να επεκταθούμε περισσότερο επί αυτού.
Έτσι , για όλους αυτούς τους λόγους προτείνουμε στον κ. Σαρχώση η εν λόγω συνάντηση να γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία όλων των δημοτικών συμβούλων και με τήρηση πρακτικών.Το ζήτημα των Σφαγείων είναι πολύ σοβαρό , για να συζητηθεί από λίγους σε ένα γραφείο.Είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί διαφάνεια , αξιοπιστία και καθαρές κουβέντες , γιατί θα επηρεάσει όλους τους δημότες , ιδιαιτέρως αν τα Σφαγεία γίνουν δημοτική υπηρεσία.