Ο νευρικός ιζνογκούντ (He is no good)

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Τυρνάβου προς τη “Δράση Πολιτών”

Οι απόντες από τα δημοτικά πράγματα όπως είναι φυσικό δεν έχουν γνώση της πραγματικότητας.

Έτσι και ο επικεφαλής της Δράσης Πολιτών δεν γνωρίζει πως, κάθε φορά και είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές που στο ανοιχτό θέατρο αφού αποκατασταθούν οι ζημιές, συντηρηθεί και καθαριστεί ο χώρος, μέσα σε διάστημα 2 – 3 ημερών, βανδαλίζεται μετά μανίας από αγνώστους.

Η κατάσταση αυτή είναι επαναλαμβανόμενη και όλοι είναι ενήμεροι για αυτό, υπηρεσίες, σύλλογοι και φορείς.
Σε όλες όμως τις περιπτώσεις που το θέατρο ζητήθηκε ή ζητείται, ο χώρος παραδίδεται για χρήση μετά από ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου σε άριστη κατάσταση, καθαρός, λειτουργικός, επιβλητικός.

Κατά τα άλλα ο επικεφαλής της Δράσης Πολιτών το μόνο που φροντίζει να κάνει, γιατί είναι και το μόνο που τον ενδιαφέρει, είναι να δηλώνει με κάθε τρόπο, με κάθε ευκαιρία και με κάθε μέσο, την υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές ως νευρικός ιζνογκούντ.