Πληρωμές για τους ροδακινοπαραγωγούς.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3011, 25 Ιουλίου 2018) η απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (κανόνας de minimis) για τις περσινές ζημιές στα ροδάκινα από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου.

Το ύψος του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το άρθρο 4, το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε: α) 115 ευρώ/στρέμμα για τα επιτραπέζια ροδάκινα, β) 65 ευρώ/στρέμμα για τα βιομηχανικά, γ) 120 ευρώ/στρέμμα για τα νεκταρίνια.

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας και Φλώρινας που έχουν υποβάλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2017 και διατηρούν τουλάχιστον 0,01 στρέμματα ροδάκινων (επιτραπέζιων ή/και βιομηχανικών) ή/και νεκταρινιών.

Πηγή: ypaithros.gr