Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί τις δράσεις για τη παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών

Κώστας Αγοραστός:Δημιουργούμεδίχτυ προστασίας για12.800 οικογένειες και 17.150 παιδιά στη Θεσσαλία

Δυο προγράμματα για την ενίσχυσητωνοικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενέταξε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Αναλυτικότερα,το πρώτο πρόγραμμααφοράστη χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2018-2019»ενώ το δεύτερο αφορά στηχρηματοδότηση τηςδράσης«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)». Στόχο των δράσεων είναι η διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2018-2019 σε Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δυο δράσεις χρηματοδοτούνταιαπό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σχετικά με τα δυο αυτά προγράμματα προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Με σεβασμό καιενδιαφέροναπέναντι στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 και πιο συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2018 -2019, πρόγραμμα για να πηγαίνουν τα παιδιά οικογενειώνπου το εισόδημά τους είναικάτω από το όριο της φτώχειας δωρεάν στουςβρεφονηπιακούςσταθμούς. Ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού3,7 εκ.ευρώεντάσσονταιπερίπου3.155 οικογένειες.

Από το 2015 έως σήμεραέχουνενταχθεί στα προγράμματα17.000 μικρά παιδιά και πάνω12.600οικογένειες, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας (και εθνικούς πόρους) με 28 εκ. ευρώ προκειμένου τα παιδιά των οικογενειών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας να πηγαίνουνδωρεάνστους βρεφονηπιακούς σταθμούς της προτίμησής τους.

Επίσης, σήμερα υπογράψαμε την ένταξη του έργου για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 583.000 ευρώ και από το 2015 έχουμεχρηματοδοτήσει μεπάνωαπό1,5 εκ.ευρώτη συγκεκριμένη δράση προκειμένουνα βοηθήσουμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες».