Διαχείριση των τεχνικών έργων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας αποτυπώνονται στην καθημερινότητα όλων μας ενώ το βασικότερο όπλο για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών είναι η ανάπτυξη. Θεμέλιο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας αποτελούν τα τεχνικά έργα ενώ για την πλήρη αξιοποίησή τους έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος κλάδος της επιστήμης, η Διαχείριση των Τεχνικών Έργων. Ο Διαχειριστής ενός Τεχνικού Έργου θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες ώστε να διαχειρίζεται υπεύθυνα και αποτελεσματικά την διαδικασία/πορεία κατασκευής ενός τεχνικού έργου και τους εμπλεκόμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Στη σύγχρονη κοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών σε όλο τον κόσμο επιλέγουν ως διαχειριστή ενός τεχνικού έργου έναν κάτοχο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε σχετικό τομέα. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, υπάρχουν περί των εκατό, συναφών με τη διαχείριση των τεχνικών έργων, προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Στην Ελλάδα, το πρώτο χρονικά (από το 2004) και το μεγαλύτερο σε αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/61-diaxeirisi-texnikon-ergon-msc

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ: 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/form_student_mixed_2018