Φεύγουν αμιαντοσωλήνες από τους οικισμούς του Δήμου Τυρνάβου.

Αμπελώνας, Τύρναβος


Την επέκταση, αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τυρνάβου στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τυρνάβου στην τελευταία συνεδρίασή της.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ και αποτελείται από δύο υποέργα:

-Την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης περίπου 30 χιλιομέτρων και την τηλεμετρία δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς του Δήμου Τυρνάβου.


Με τα έργα αυτά επιτυγχάνονται ο έλεγχος λειτουργίας και μείωσης των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής λόγω της αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων με πολυαιθυλένιο. Επίσης γίνεται ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων λόγω του ελέγχου και της μείωσης των διαρροών και η προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων του υπόγειου υδροφορέα.

Μιλώντας χθες στην «Ε» ο δήμαρχος Τυρνάβου και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Παναγιώτης Σαρχώσης σημείωσε ότι: «Είναι μία θετική εξέλιξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαντά στις ανησυχίες των κατοίκων λόγω της παλαιότητας των δικτύων ύδρευσης.

Επίσης το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τυρνάβου ασχολήθηκε και με το ζήτημα των ρυθμίσεων χρεών, όπου διαπιστώθηκε η μικρή προσέλευση των καταναλωτών για ρυθμίσεις (περίπου 5% στο σύνολο των οφειλετών) και αποφασίστηκε η ΔΕΥΑΤ να εφαρμόσει τον Κανονισμό Ύδρευσης της Επιχείρησης που συνεπάγεται διακοπή υδροδότησης σε όσους δεν προσέρχονται να ρυθμίσουν με διακανονισμό τις οφειλές τους και γενικότερα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, με τον κ. Χατζηκράχτη να διατηρεί τη θέση του περί μη εφαρμογής του Κανονισμού στο συγκεκριμένο αυτό θέμα.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφείο «Ε») – Του Κώστα Τσόλα – ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Ελευθερία

 

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest