ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

ΟΑΕΔ

Κοινωφελής Εργασία: Αυτή είναι η κατανομή θέσεων ανά δήμο.


Μετά την δημοσίευση των πινάκων με την κατανομή ανά ειδικότητα, περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης των 29.986 θέσεων του μεγάλου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, αλλά και αυτούς για το δήμο Αθηναίων, τους δήμους της Αττικής και τους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, η aftodioikisi.gr, μετά τα σχετικά αιτήματα χιλιάδων αναγνωστών, δημοσιεύει σήμερα, επίσης κατ’ αποκλειστικότητα, την κατανομή των συγκεκριμένων θέσεων ανά δήμο σε όλη την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει η ιστοσελίδα, το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας για τους δήμους και περιφέρειες της χώρας να ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ έως τα μέσα Ιουλίου.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Στα κριτήρια μοριοδότησης Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.

Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Εντοπιότητα.

Δικαιούχοι ΚΕΑ

Αποδοχές

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Κατάρτιση και πιστοποίηση

Επίσης θα διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 18
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Επίσης για όλο το Νομό Λάρισας.

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 2
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
3
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
5
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ –
BOBCAT
1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ /
ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
8
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ
2
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 42
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
10
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
112
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ /
ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
7
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
44
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
49
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 60
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 6
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 8
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 7
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)
2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 7
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ –
BOBCAT
2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ
1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 8
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
9
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 7
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
8
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
5
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ /
ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
3
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 3
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 19
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ

*Σε ότι αφορά την κατανομή θέσεων στους Δήμους της Π.Ε. Λάρισας αναγράφεται από σελ. 127 έως σελ. 135 του παραπάνω πίνακα

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest