Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ στο Δ. Τυρνάβου.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για το σχολ. έτος 2018-2019 .

Τις γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένων από 1/30-9-2018 ) έως τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο και τους άντρες ειδικής κατηγορίας (όσοι έχουν με δικαστική απόφαση επιμέλεια παιδιών ή βρίσκονται σε χηρεία) και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς Α΄ Παιδικός σταθμός Τυρνάβου, Β΄ Παιδικός σταθμός Τυρνάβου, Παιδικός σταθμός Ελευθερία Τυρνάβου, Παιδικός σταθμός Αργυροπουλίου, Παιδικός σταθμός Αγίας Σοφίας και Παιδικός σταθμός Αμπελώνα για το σχολικό έτος 2018-2019 προσκαλεί ο Δήμος Τυρνάβου ως επιλέξιμος φορέας ,στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με την πρόσκληση αρ.5180 /14-6-2018 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διατίθενται ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr. paidikoi.eetaa.gr) από την Τετάρτη 14/6/2018.


Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει ΑΦΜ και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης της/του ωφελούμενης-ου, από την Τετάρτη 14/6/2018 έως 3/7/2018, που είναι καταληκτική ημερομηνία στην διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) .
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2018-2019, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α, Γραφείο Θεσσαλίας Αλ.Παπαναστασίου 33-5ος όροφος -41222 ΛΑΡΙΣΑ.
Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες/ους θα γίνεται μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α .Α.Ε.

Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά:
Οι ωφελούμενες/οι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις βάσει οικογενειακού εισοδήματος – εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017, της οικογενειακής κατάστασης και του εργασιακού προφίλ τους όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση.
Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.
Για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των μητέρων-πατέρων που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές-παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σχολ. έτους 2018-2019 και δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ μπορούν να εξυπηρετηθούν από την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής στο ισόγειο του Δημαρχείου.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα δίδονται από το γραφείο Δ/νσης στο τηλ.2492350181-182-183-184, αρμόδια κ.Κοκότη Θεολογία, από όλους τους σταθμούς που παρέχουν έντυπο υλικό καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) .

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest