Ανακοίνωση της ΔΕΗ προς τους αγρότες του ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου

ΤΥΡΝΑΒΟΣ


Το γραφείο τύπου της ΔΕΗ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Σε συνέχεια της Απόφασης του Πρωτοδικείου Λάρισας για τη συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έως τις 07-09-2018 για τον ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, η ΔΕΗ, απευθυνόμενη στους αγρότες της περιοχής, ανακοινώνει:

1. Προφανώς και θα συνεχίζει ανελλιπώς την ηλεκτροδότηση για τις αρδευτικές ανάγκες του ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, σεβόμενη απόλυτα τις δικαστικές αποφάσεις.


2. Η Απόφαση ωστόσο του Πρωτοδικείου ουδόλως αναιρεί την υποχρέωση του ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ να καταβάλει τους τρέχοντες λογαριασμούς και να διευθετήσει τις προηγούμενες οφειλές του προς τη ΔΕΗ. Η πόρτα του διαλόγου είναι για τη ΔΕΗ πάντοτε ανοιχτή. Μάλιστα, η Επιχείρηση έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη εκκλήσεις προς τους άμεσα ενδιαφερομένους για έναν παραγωγικό διάλογο, καλώντας τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των διακανονισμών που παρέχει η ΔΕΗ.


3. Κατάχρηση του δικαιώματος εκ μέρους του ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με «ασπίδα» την Απόφαση του Πρωτοδικείου συνιστά, εκτός των άλλων, ασέβεια προς την ίδια τη δικαιοσύνη, η οποία του παρέχει μεν τη χρονική ευχέρεια να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΗ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει τα γνωστά απαράδεχτα φαινόμενα στρατηγικών κακοπληρωτών.

4. Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, σε όσες –ελπίζουμε ελάχιστες έως και καθόλου– περιπτώσεις συνεχιστούν τα φαινόμενα συστηματικής και σκόπιμης ασυνέπειας, θα λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα, μη αποκλειομένης και της παύσης εκπροσώπησης, οπότε οι ασυνεπείς Οργανισμοί θα πρέπει να αναζητήσουν άλλο πάροχο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους όρους προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest