Σήμερα στη Λάρισα το μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

ΛΑΡΙΣΑ


Σήμερα το μεγάλο Συλλαλητήριο στο κέντρο της Λάρισας, «κατά του σφετερισμού του ονόματος της Μακεδονίας».

Το Συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:30 το απόγευμα στην Κεντρική πλατεία της πόλης.

Κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο, έχουν απευθύνει η Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, χριστιανικά σωματεία, επαγγελματικοί φορείς, ενώσεις αποστράτων κ.α.


Από την πλευρά της Μητρόπολης Λάρισας και Τυρνάβου, το συλλαλητήριο θα γίνει υπό τις ευλογίες του Μητροπολίτη Ιγνάτιου.

Μ η ν υ μ α
τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου
ι γ ν α τ ι ο υ
πρός τούς συγκεντρωμένους γιά τό ὄνομα
τῆς Μακεδονίας μας

​ Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Λόγοι ὑγείας πού ξεπερνοῦν τήν ἐπιθυμία μου δέν μοῦ ἐπιτρέπουν νά εἶμαι κοντά σας αὐτήν τήν στιγμή. Ἑνώνω ὅμως ἐκ τοῦ μακρόθεν τήν φωνή μου μέ τήν δική σας καί διαλαλῶ μαζί σας: «Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί εἶναι Ἑλληνική»!
Δέν ἀγνοῶ τήν διεθνῆ κατάσταση. Δέν ἀγνοῶ ὅτι ὁ κόσμος σήμερα δέν θέλει νά πορεύεται μέ βάση τήν γνώση τῆς Ἱστορίας, μέ βάση τήν ἀλήθεια γιά τό ποιός εἶναι τί, μέ βάση τόν σεβασμό στό παρελθόν. Δέν ἀγνοῶ ὅτι τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν καί οἱ ἀντιθέσεις τους δημιούργησαν ἕνα μικρό κράτος, τό ὁποῖο τό προίκισαν μέ ἕνα ὄνομα πού δέν τοῦ ἀνήκει καί ἐκπαίδευσαν τούς ἀνθρώπους ἀπό σφετεριστές νά θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους κληρονόμους. Δέν ἀγνοῶ τίς πιέσεις πού οἱ ἴδιοι Ἰσχυροί τοῦ κόσμου ἀσκοῦν στήν πατρίδα μας καί τήν δύσκολη θέση στήν ὁποία φέρνουν τούς πολιτικῶς κρατοῦντες μας.

Δέν ξεχνῶ ὅμως ἕναν λόγο τοῦ Θεοῦ, στόν Ὁποῖο πιστεύουμε ὡς Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι: «οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ μεγαλυνθησόμεθα. Αὐτοί συνεποδίσθησαν καί ἔπεσαν, ἡμεῖς δέ ἀνέστημεν καί ἀνορθώθημεν»(Ψαλμ. 19).

Ποτέ ὁ Θεός δέν μᾶς ξεχνᾶ, ὅταν εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά παλέψουμε γιά τήν ἀλήθεια. Ὅταν, ἀκόμη κι ἄν οἱ πιέσεις φαίνονται ἀνυπόφορες, ἐμεῖς παραμένουμε ἀνυποχώρητοι. Ὅταν ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας, γιατί εἶναι ζυμωμένη μέ τίς ἀξίες τοῦ Χριστιανοῦ, τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος χωρίς νά γίνεται δυνάστης, γνωρίζει ἐν τούτοις νά κρατᾶ τά δικά του μέτρα, τά δικά του στοιχεῖα ἀνόθευτα. Καί τό χῶμα του δέν τό θεωρεῖ ἁπλῶς ὡς λίγα ἤ πολλά μέτρα γῆς, ἀλλά βλέπει σ’ αὐτό νά ἀναπαύωνται οἱ γενιές τῶν προγόνων του, ἄνθρωποι μέ σάρκα καί ὀστᾶ, πού ὁ Θεός ὅρισε νά μένουν σ’ αὐτό ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἄνθρωποι πού ἀναζήτησαν τήν ἀλήθεια, πού πάλεψαν γιά νά τό κρατήσουν ἐλεύθερο, πού δημιούργησαν πολιτισμό, πού ἔκλαψαν γιά τίς ψυχές πού θάφτηκαν σ’ αὐτό, γιά ὅλους ἐκείνους πού κάποια στιγμή μέσα ἀπό αὐτό τό χῶμα θά ἀναστηθοῦν γιά τήν αἰωνιότητα.

«Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 23). Εἴμαστε ὅμως οἱ συνδημιουργοί τῆς ζωῆς μαζί μέ τόν Θεό. Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά τό ξεχνοῦμε. Ὅ,τι εἶναι δικό Του εἶναι καί δικό μας. Εἶναι μεγάλη ἡ γῆ καί μποροῦμε ὅλοι οἱ λαοί νά ζήσουμε σ’ αὐτήν. Ὁ καθένας ὅμως «ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη». Δέν ζητοῦμε νά πάψουν οἱ ἄλλοι λαοί νά ὑπάρχουν. Δέν θέλουμε ὅμως αὐτοί νά ὑπάρχουν εἰς βάρος μας καί νά ἀπαιτοῦν τό ὄνομά μας.
Ἡ σημερινή συγκέντρωση ἄς εἶναι ἕνα σαφές καί ξεκάθαρο μήνυμα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Λαρίσης, οἱ Χριστιανοί τῆς Λαρίσης διατρανώνουμε ἐλεύθερα, μέ ἀποφασιστικότητα καί ἀξιοπρέπεια τό ὅτι «ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα, τό ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί Ἑλληνική». Καλοῦμε τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά σεβαστεῖ τόν λαό, τήν ἱστορία μας, τά ὅσια καί τά ἱερά μας, νά ἐπιδείξει ἀληθινό πατριωτισμό, εἰς πεῖσμα των καιρῶν, νά διαμορφώσει μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα κόμματα καί τούς φορεῖς πού ἐκφράζουν τήν λαϊκή βούληση μία ὑπεύθυνη ἐθνική στάση, χωρίς φανατισμούς, ἀλλά καί χωρίς καμία ὑποχώρηση στό θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, τῆς γλώσσας, τῶν συμβόλων, τῆς ἱστορίας, τῆς ταυτότητας. Ὁ χρόνος μπορεῖ νά φαίνεται ἐχθρός μας. Σέ ὅσους ὅμως παλεύουν γιά τήν ἀλήθεια εἶναι σύμμαχος.
Ἑνώνω τήν φωνή μου μέ τήν δική σας, ἑνώνω τήν προσευχή μου μέ τίς δικές σας καί διατρανώνω: «Ἔστι οὖν Ἑλλάς ἡ Μακεδονία»!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνάτιος

Από τις 6.30 μ.μ. θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τους δρόμους γύρω από την Κεντρική Πλατεία.

Σύμφωνα με την απόφαση απαγορεύεται η διέλευση – στάθμευση κάθε είδους οχήματος, την Τετάρτη (06-06-2018) και από ώρες 18:30 έως το πέρατος του συλλαλητηρίου, στις παρακάτω οδούς:
α) Οδός Παπαναστασίου: Από τη συμβολή της με την οδό Μανδηλαρά έως τη συμβολή της με την οδό Κύπρου.
– Η κίνηση των Ι.Χ.Ε αυτ/των θα γίνεται μέσω της οδού Παπαναστασίου-Βελή-Ανθίμου Γαζή, ενώ των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
β) Οδός Κύπρου : Από τη συμβολή της με την οδό Κενταύρων έως τη συμβολή της με την οδό Παναγούλη.
-Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω των οδών Κενταύρων-Ανθίμου Γαζή- Ηρώων Πολυτεχνείου.
γ) Οδός Βενιζέλου : Από τη συμβολή της με την οδό Ολύμπου έως τη συμβολή της με την οδό Φιλελλήνων.
-Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω της οδού Ολύμπου.
δ) Οδός Φιλελλήνων: Από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Κύπρου.
ε) Οδός Δήμητρας :Από τη συμβολή της με την οδό Βύρωνος έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου.

Φορείς – Ενώσεις – Σύλλογοι

————————————————————
Οι μέχρι αυτή τη στιγμή συμμετοχές φαίνονται παρακάτω:

1-Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου.
2-Γονέων Ένωσις «Χριστιανική Αγωγή» ΓΕΧΑ.
3-Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών.
4-«Δράση Πολιτών» Τυρνάβου.
5-Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας.
6-Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας.
7-Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλίας.
8-Ενωμένη Ρωμιοσύνη.
9-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας / Παράρτημα Λάρισας.
10-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού / Παράρτημα Λάρισας.
11-Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος ν. Λάρισας.
12-Ένωση Θεολόγων ν. Λάρισας.
13-Κυνηγετικός Σύλλογος Ελλασόνας.
14-Κυνηγετικός Σύλλογος Λάρισας.
15-Λέσχη Ελλήνων Καταδρομών ν. Λάρισας.
16-Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισας
17-Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Αγάπης».
18-Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Άγιος Δαμιανός».
19-Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων.
20-Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
21-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείων 52ο – 23ο.
22-Σύλλογος «Ελληνική Επαναφορά».
23-Σύλλογος Κυπρίων ν. Λάρισας.
24-Σύλλογος Κρητών «Ο Ψηλορείτης» ν. Λάρισας.
25-Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Απ.Βαρνάβας».
26-Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»/Παράρτημα Λάρισας.
27-Σύλλογος Πολυτέκνων ν. Λάρισας.
28-Σύλλογος Σερραίων ν. Λάρισας “Ο Λαϊλιάς”,
29-Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.
30-Σύλλογος Φροντιστηριούχων Ξένων Γλωσσών Λάρισας.
31-Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών ΤΧ Σώματος / Περιφέρεια Θεσσαλίας.
32-Σύνδεσμος Αποστράτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας ν. Λάρισας.
33-Σύνδεσμος Εργολάβων – Ηλεκτρολόγων Επαρχίας Ελασσόνας.
34-Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ν. Καρδίτσας.
35-Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ν. Λάρισας.
36-Σύνδεσμος Θερμοϋδραυλικών ν. Λάρισας.
37-Σύνδεσμος Σαρακατσαναίων «Ο Κατσαντώνης» ν. Λάρισας.
38-Συντεχνία Αρτοποιών ν. Λάρισας.
39-Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Ιωάννης Χρυσόστομος».
40-Φροντιστήριο «ΤΕΧΝΙΚΟ».
41-Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων Λάρισας.
42-Χριστιανική Εστία Λάρισα «Απ.Παύλος».
43-Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί.
44-Σύλλογος Γυναικών Αμπελοκήπων Λάρισας.
45-Σύλλογος Επαγγελματιών Γεωπόνων ν. Λάρισας.
46-Σύλλογος Ελληνοπυργίων ν. Λάρισας «Ο Αθάνατος».
47-Συντεχνία Κρεοπωλών Λάρισας.
48-Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων.
49-Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.
50-Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ θερμά, όπως ότι έχει σχέση με δηλώσεις συμμετοχής φορέων και συλλόγων στο Συλλαλητήριο της Λάρισας να στέλνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση apostolos.papaparisis@gmail.com.
Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest