Πρόσκληση προς ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ για την υποβολή προτάσεων επί του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ


 Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, προσκάλεσε την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε αντίστοιχες συναντήσεις, προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους επί του Σχεδίου Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».

Στις επιστολές που απέστειλε σήμερα προς τους επικεφαλής των δύο Ενώσεων, Κωνσταντίνο Αγοραστό και Γεώργιο Πατούλη,  επισημαίνει ότι με την λήξη της δημόσιας διαβούλευσης και αφού αξιοποιήθηκε το χρονικό διάστημα που ακολούθησε για την περαιτέρω υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων επί του Σχεδίου Νόμου, η διαδικασία συζήτησης οδεύει προς το τέλος της.

Απευθυνόμενος στους επικεφαλής των Ενώσεων, ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί την ΚΕΔΕ σε συνάντηση στο υπουργείο την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, στις 09:00.


Θα ακολουθήσει η συνάντηση με την ΕΝΠΕ, την ερχόμενη Παρακιευή, 8 Ιουνίου 2018, στις 12:00.

(Ακολουθούν οι επιστολές του Υπουργού Εσωτερικών).

 Προς : Πρόεδρο της ΕΝΠΕ

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό

Κύριε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ,

 Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»,αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος για την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων, η διαδικασία συζήτησης οδεύει προς το τέλος της.

 Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης υπεβλήθησαν εκατοντάδες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου από μεμονωμένα αυτοδιοικητικά στελέχη και φορείς, καθώς και από πολίτες.

 Κατόπιν των παραπάνω και έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία μας όπου εκφράστηκε ανάλογο αίτημα από την πλευρά σας, σας καλώ σε συνάντηση για την υποβολή πρόσθετων παρατηρήσεων επί του συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου, την ερχόμενη Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, στις 12:00, στον 3ο όροφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Με εκτίμηση

Πάνος Σκουρλέτης

Υπουργός Εσωτερικών

 

  Προς : Πρόεδρο της ΚΕΔΕ/Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γεώργιο Πατούλη

Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»,αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ενδιαμέσου χρονικού διαστήματος για την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων, η διαδικασία συζήτησης οδεύει προς το τέλος της.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης υπεβλήθησαν εκατοντάδες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου από μέλη της ΚΕΔΕ, μεμονωμένα αυτοδιοικητικά στελέχη και φορείς, καθώς και από πολίτες. Επιπρόσθετες προτάσεις κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της κοινοποίησης αποφάσεων που έλαβαν τις τελευταίες εβδομάδες τα Δημοτικά Συμβούλια αρκετών δήμων της χώρας.

Κατόπιν των παραπάνω, σας καλώ, εφόσον κι εσείς το κρίνετε χρήσιμο, σε συνάντηση για την υποβολή πρόσθετων παρατηρήσεων επί του συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου, την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, στις 09:00, στον 3ο όροφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest