6 Έργα Υποδομών στον τομέα της Πρόνοιας

Εντάσσεται το σύνολο των προτάσεων που «πέρασαν» στη Β΄ φάση Αξιολόγησης της Πρόσκλησης (α/α041) του ΠΕΠ Θεσσαλίας / Άξονας 2β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» / Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» / Επενδυτική Προτεραιότητα 9.α «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη», που είχε Προϋπολογισμό 7 εκ.ευρώ.

Η Πρόσκληση αφορούσε τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε υποδομές του τομέα πρόνοιας, που συμβάλουν στον ειδικό στόχο του ΠΕΠ.Θ «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών πρόνοιας» και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος «Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας».

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ανέφερε: «Με την ένταξη των έργων αυτών στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, ενισχύονται οι κοινωνικές υποδομές της Θεσσαλίας, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοι της Θεσσαλίας που χρήζουν υπηρεσιών υποστήριξης, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων και με θετική επίπτωση στον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Οι υποδομές σύμφωνα με το σχεδιασμό τους, προβλέπεται να εξυπηρετήσουν άμεσα περίπου 2.000 ευάλωτα άτομα, ενώ η έμμεση συμβολή τους στον πληθυσμό της Θεσσαλίας είναι πολλαπλάσια. Θέσεις εργασίας δε, θα δημιουργηθούν τόσο κατά την υλοποίηση των έργων, όσο και κατά τη λειτουργία τους.

Η Στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στηρίζεται σημαντικά μέσω των έργων αυτών που εντάσσονται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και ξεκινάνε άμεσα την υλοποίησή τους.

Με το πλέγμα των Δράσεων κοινωνικής ένταξης και συνοχής που υλοποιούνται μέσα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας να αναπτύσσεται, έργα Υποδομής στον τομέα πρόνοιας, της εκπαίδευσης κ.α. (με συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.) και δράσεις χρηματοδότησης λειτουργίας Δομών όπως ενδεικτικά η λειτουργία ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, Δομών στήριξης κακοποιημένων γυναικών, πρόγραμμα Εναρμόνισης για άτομα κάτω του ορίου της φτώχειας και το αντίστοιχο για ΑμεΑ, εκπαιδευτική υποστήριξη ΑμεΑ, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Παραρτήματα για Ρομά, οι Δομές Βασικών Αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο) στις 4 πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων κ.α. (με συγχρηματοδότηση Ε.Κ.Τ.), η Περιφέρεια Θεσσαλίας στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ειδικά των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης που έγινε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσονται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 6 Έργα προϋπολογισμού 6,7 εκ.ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Αναλυτικά, τα έργα είναι :

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας», Π/Υ 3,6 εκ.ευρώ, με Δικαιούχο την Περιφέρεια Θεσσαλίας (υλοποίηση από Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας) και Κύριο και Φορέα Λειτουργίας την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός Κέντρου πολλαπλών Κοινωνικών Δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην πόλη της Καρδίτσας, που θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Π.Ε. Καρδίτσας και θα λειτουργεί από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Περιλαμβάνει την αποπεράτωση υπάρχοντος κτιρίου ιδιοκτησίας της Ι.Μητροπόλεως στο κέντρο της Καρδίτσας (Ευαγγελίστρια) και την κατασκευή προσθηκών σε αυτό, με πλήρεις εργασίες εσωτερικές και εξωτερικές, διαρρυθμίσεις χώρων, εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης, καθώς επίσης και την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του. Στόχος της Μονάδας είναι η φροντίδα και εξυπηρέτηση των ευάλωτων πολιτών που χρήζουν υποστήριξη, με την Ι.Μ. να αναλαμβάνει τη λειτουργία του στο πλαίσιο του έργου που διαρκώς επιτελεί και χωρίς οικονομικό όφελος. Προσφερόμενες υπηρεσίες προβλέπεται να είναι: • η λειτουργία κοινωνικού εστιατορίου, • δραστηριότητες ψυχολογικής, κοινωνικής και ψυχαγωγικής υποστήριξη των ατόμων και ομάδων, • η δωρεάν διάθεση προϊόντων, ιματίων και άλλων ειδών άμεσων αναγκών, • η οργάνωση κοινωνικών φροντιστηρίων, • η διάθεση στεγασμένων χώρων προσωρινής παραμονής όταν απαιτείται.

Οι αυξημένες κοινωνικές ανάγκες που ήδη καταγράφονται στην περιοχή της Καρδίτσας και η έλλειψη οργανωμένης δομής για την ικανοποίησή τους, αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση του έργου αυτού, με την απόφαση και κάλυψη λειτουργίας του με απόφαση της Ιεράς Μητρόπολης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη και συνοχή. Η προβλεπόμενη ελάχιστη δυναμικότητα του Κέντρου είναι 770 άτομα.

«Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Παιδικής Κατασκήνωσης της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στο Νεοχώρι Καρδίτσας», Π/Υ 800.000 ευρώ, με Δικαιούχο την Περιφέρεια Θεσσαλίας (υλοποίηση από Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας) και Κύριο την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
Οι εγκαταστάσεις της εκκλησιαστικής κατασκήνωσης δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1970 και πλέον δεν είναι λειτουργικές. Απαιτείται η ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός τους, προκειμένου ως Δομή να λειτουργήσει και παρέχει υποστήριξη σε 100 παιδιά/ανά κατασκηνωτική περίοδο στηρίζοντας τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Με το έργο, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα αναβαθμιστούν και θα επιτρέψουν την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνοπτικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι η οικοδομική και ηλεκτρομηχανολογική ανακαίνιση των οικίσκων διαμονής, του εστιατορίου, μαγειρείου, γραφείων διοίκησης, ιατρείου, λοιπής υποδομής και του περιβάλλοντος χώρου και της προμήθειας και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Το έργο της Εκκλησίας στην παροχή κοινωνικής στήριξης στους αδύναμους, ενδυναμώνεται μέσα από τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της, εξασφαλίζει την χωρίς κόστος συμμετοχή των παιδιών που εντάσσονται στον ευάλωτο πληθυσμό, προσφέροντας σε αυτά και τις οικογένειές τους δυνατότητα συμμετοχής σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή. Ο αντικειμενικός στόχος της παρέμβασης είναι λοιπόν διττός: i) Η δημιουργική απασχόληση τέκνων φτωχών οικογενειών, με προτεραιότητα σε αυτά που ανήκουν σε οικογένειες ανέργων, νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενους και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση και εύρεση εργασίας (απασχολησιμότητα) των ατόμων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας των τέκνων αυτών. ii) Τα τέκνα φτωχών οικογενειών, με προτεραιότητα σε αυτά που ανήκουν σε οικογένειες ανέργων, νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενους και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα να λάβουν τη δυνατότητα θερινής κατασκήνωσης και των επακόλουθων υπηρεσιών (δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, άθληση, συλλογικές δραστηριότητες), χωρίς να καταβάλλουν αντίτιμο.

«Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία Ορίζοντες», Π/Υ 1.114.131 ευρώ, με Δικαιούχο, Κύριο και Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Καρδίτσας και Φορέα Λειτουργίας το «Θεοδωρίδειο Κέντρο Υποστήριξης και παροχής συμβουλών για ΑμεΑ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».
Το έργο αφορά σε ανέγερση διώροφου κτίσματος με υπόγειο, για λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική στέρηση, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Καρδίτσας που βρίσκεται στις οδούς Καποδιστρίου και Αλλαμάνη, στην πόλη της Καρδίτσας. Στο οικόπεδο υπάρχει διώροφο κτίσμα, υφιστάμενο προ του 1955, στο οποίο θα γίνει προσθήκη κατ’ επέκταση του νέου κτίριου και τα οποία θα είναι σε άμεση επικοινωνία εσωτερικά. Περιλαμβάνονται • Ισόγειο με κύρια χρήση την αίθουσα συγκεντρώσεων, συνολικής επιφανείας 140τ.μ., • Α΄ όροφο, με χρήσεις που περιλαμβάνουν χώρο άσκησης, εργαστήριο κοσμημάτων και ησυχαστήριο, επιφάνειας Ε=122τ.μ., • Β΄ όροφο, με χρήσεις που περιλαμβάνουν γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας, γραφείο ιατρού και γραφείο γραμματείας επιφάνειας Ε=122τ. μ., • Υπόγειο, με χρήση αποθήκης επιφάνειας Ε=164τ.μ. Επίσης περιλαμβάνεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη λειτουργία του έργου (αίθουσας γυμναστικής, κουζίνας, εργαστηρίου ραπτικής, ησυχαστηρίου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, γραφείου γιατρού, αναπηρικό αμαξίδιο κ.α.). Στόχος είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών του κέντρου υποστήριξης και παροχής συμβουλών για ανθρώπους με αναπηρία – «Ορίζοντες» και η συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με νέα εργαστήρια, η βελτίωση της πρόσβασης σε παροχές υποστήριξης και συμβουλών σε ΑμεΑ, αφού όλοι οι χώροι θα είναι πλέον προσβάσιμοι για τα εξυπηρετούμενα άτομα.

Με βάση τα στοιχεία του Δικαιούχου Δήμου Καρδίτσας στο έργο, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με Ειδικές Ανάγκες των Ειδικών Σχολείων ως και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Νομού Καρδίτσας, στο Νομό Καρδίτσας υπάρχουν 280 εγγεγραμμένα μέλη (εκ των οποίων τα 97 παιδιά), μη συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε ειδικά σχολεία, σε τμήματα ένταξης, στην παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη αλλά και όσων παιδιών δεν εκπαιδεύονται με κάποιο τρόπο ή συμμετέχουν σε ανάλογες δραστηριότητες. Η νοητική υστέρηση αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα που χρήζει πολλαπλής στήριξης, και με την αναβαθμισμένη λειτουργία του ΚΗΦ ΑμεΑ που προωθείται, στηρίζεται πολλαπλά.

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Προμήθεια εξοπλισμού και θεραπείας των Δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας», Π/Υ 271.846 ευρώ, με Κύριο, Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΠΠΠ.Θ).
Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας με σκοπό την θεραπευτική προσέγγιση των ωφελούμενων Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με τις νέες θεραπευτικές μεθόδους και μέσα. Η αναβάθμιση του θεραπευτικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού θα συμβάλει τόσο στην φυσική όσο και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μέσω των προγραμμάτων φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας των ωφελούμενων Ατόμων με Αναπηρία, των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν αποκατάστασης, καθώς ήδη εφαρμόζονται προγράμματα εξωτερικών περιστατικών τα οποία δύνανται να επεκταθούν σε όλες τις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας. Ο εξοπλισμός εργοθεραπείας θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώρους εντός των κτιριακών υποδομών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 1) στο Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» δομή Αμπελώνα, δομή Βόλου και δομή Γιάννουλης, 2) στο Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας και στο Παράρτημα Α.μεΑ. Τρικάλων. Ο εξοπλισμός φυσιοθεραπείας θα ενισχύσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας που παρέχονται από τον φορέα σε διαμορφωμένους χώρους, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη λειτουργία τους, στο Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» δομή Αμπελώνα και δομή Γιάννουλης και στο Παράρτημα Α.μεΑ. Τρικάλων.

Στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας περιθάλπονται πάνω από 240 ανήλικα και ενήλικα Άτομα με Αναπηρία με παραμονή σε αυτές και παράλληλα ωφελούνται ήδη περισσότερα από 80 Άτομα με Αναπηρία ως εξωτερικοί. Με την ολοκλήρωση του έργου, στα Παραρτήματα του Κέντρου ήτοι στο Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» (δομή Αμπελώνα, δομή Γιάννουλης και δομή Βόλου), στο Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας και στο Παράρτημα Α.μεΑ. Τρικάλων, μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί ο εξοπλισμός και να εξασφαλιστεί η λειτουργία του με την υφιστάμενη λειτουργία του φορέα συνυπολογίζοντας την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού εργοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών κ.λ.π., με πολυετή εμπειρία, επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αρμόδιο για τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών που αναφέρθηκαν στη Θεσσαλία, που λειτουργούν ως εσωτερικές και εξωτερικές, παρέχοντας σημαντική προσφορά στη Θεσσαλία, στους άμεσα ωφελούμενους και στις οικογένειές τους.

«Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών ομάδων», Π/Υ 689.663 ευρώ, με Κύριο, Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Λαρισαίων.
Το έργο αφορά στη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων σε κτήριο στην συνοικία Αβέρωφ, επί της οδού Γαριτσίου, που θα λειτουργήσει από το Δήμο Λαρισαίων. Η δομή που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει ανά χώρο του κτηρίου: – Ισόγειο: Πολιτιστικές Δράσεις, Αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων όπου θα διοργανώνονται ψυχαγωγικές δράσεις, μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι κ.α. – 1ος όροφος: Επιμορφωτικές Δράσεις, Συμβουλευτική ευπαθών ομάδων, όπου θα φιλοξενούνται δραστηριότητες επιμόρφωσης πάνω σε βασικές αρχές ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου για παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς επίσης και Σχολές Γονέων και Γραφείο Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προώθησης στην Απασχόληση και Γραφείο πρόληψης υγείας, – 2ος όροφος: Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης ευπαθών ομάδων– Εκθεσιακός χώρος, με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες όπως μαθήματα χορού, προβολές ταινιών, πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους κ.α. Το έργο αφορά στην αποπεράτωση του διώροφου κτιρίου με ισόγειο και υπόγειο ιδιοκτησίας Δήμου Λαρισαίων και στην προμήθεια του εξοπλισμού λειτουργίας του, με προβλεπόμενο αριθμό τουλάχιστον 150 άτομα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

«Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου & Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Τρικκαίων», Π/Υ 252.714 ευρώ, με Κύριο, Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Τρικκαίων.
Με στόχο την υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το έργο αφορά στην αναβάθμιση ιδιόκτητου οικήματος του Δήμου Τρικκαίων επί της Ομήρου 6, για τη στέγαση οινωνικού εστιατορίου και κέντρου ημέρας αστέγων, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Προβλέπεται να εκτελεστούν οι απαραίτητες μικρής έκτασης εσωτερικές και εξωτερικές τεχνικές και οικοδομικές εργασίες – διασκευές που θα επιτρέψουν την προσαρμογή του συγκεκριμένου κτιρίου στη νέα του χρήση, χωρίς να θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτιρίου. Το Κοινωνικό Εστιατόριο θα παρέχει καθημερινή σίτιση και θα λειτουργεί με τις προδιαγραφές όπως προβλέπεται από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Παράλληλα θα συνδέεται και με τοπικές επιχειρήσεις και την εν γένει τοπική κοινωνία για την εξασφάλιση μερίδων έτοιμου φαγητού ή πρώτων υλών για την παρασκευή του. Μέσω της λειτουργίας της Δομής θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων η οποία παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Οι ωφελούμενοι του όλου έργου προβλέπεται να είναι τουλάχιστον 200 άτομα.