Προσλήψεις εργατών νεκροταφείου στο Δήμο Τυρνάβου

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής – Εκταφής), προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρις τις 15 Μαΐου 2018 στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127).
Περισσότερες πληροφορίες στα αρχεία που επισυνάπτονται.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest