Ενημερωτική ημερίδα από τον ΕΛΓΑ στον Τύρναβο…

Ενημερωτική ημερίδα για το μέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το Υπόμετρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00΄ στο Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο Τυρνάβου.