ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

ΛΑΡΙΣΑ ΝΔ ΕΚΛΟΓΕΣ

Λήγει η προθεσμία για τις υποψηφιότητες.


Από τη Ν.ΕΦ.Ε. Λάρισας, υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων υποψηφιότητας, οι οποίες κατατίθενται στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας (Κουμουνδούρου 24,1ος όροφος).

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018  στις 19:00.

Επισημαίνεται ότι:

Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη υποβολή των υποψηφιοτήτων, μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων υποψηφίων είτε ταχυδρομικώς είτε με ταχυμεταφορές (courier) εφόσον παραληφθούν εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών υποβολής των υποψηφιοτήτων και υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της υποψηφιότητας θα είναι υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο και θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είτε από αρμόδιο ΚΕΠ είτε από αστυνομικό τμήμα.

Περαιτέρω, υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί υποψηφιότητα από τρίτο πρόσωπο – εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου υποψηφίου υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπρόσωπος προσκομίζει εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της υποψηφιότητας είναι υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο και φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είτε από αρμόδιο ΚΕΠ είτε από αστυνομικό τμήμα.

Για τα έντυπα και τα δικαιολογητικά των υποψηφιοτήτων καθώς και για τυχόν διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας. Τηλ. Επικοινωνίας:2410549222.

Ο Πρόεδρος της Ν.ΕΦ.Ε. Λάρισας

Κοτρώνης Γεώργιος

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest