Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ → Δηλώσεις υποψηφιότητας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΔΕ ΔΗΜΤΟ ΝΔ


ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης που υπάγονται στην Γραμματεία Οργανωτικού και την εκλογή των συνέδρων, θα διεξαχθούν στις 13 Μαΐου 2018, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα. Ειδικότερα, θα διεξαχθεί διαδικασία εκλογής:

Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης (Ν.Ο.).
Μελών της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε.)
Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.).
Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.).
Συνέδρων για να συμμετάσχουν στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια.


2. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στα παραπάνω αξιώματα της Νομαρχιακής Οργάνωσης Λάρισας, θα υποβάλλονται στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) Λάρισας και στις αρμόδιες Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.) στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας, όπως παρακάτω:

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, από 16:00 έως 21.00,
Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, από 16.00 έως 21.00 και
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, από 16:00 έως 19.00.

3. Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη υποβολή των υποψηφιοτήτων, μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων υποψηφίων είτε ταχυδρομικώς είτε με ταχυμεταφορές (courier) εφόσον παραληφθούν εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών υποβολής των υποψηφιοτήτων και υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της υποψηφιότητας θα είναι υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο και θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είτε από αρμόδιο ΚΕΠ είτε από αστυνομικό τμήμα.

4. Περαιτέρω, υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί υποψηφιότητα από τρίτο πρόσωπο – εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου υποψηφίου υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπρόσωπος προσκομίζει εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται.

Για τα έντυπα και τα δικαιολογητικά των υποψηφιοτήτων καθώς και για τυχόν διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας (Κουμουνδούρου 24,1ος όροφος). Τηλ. Επικοινωνίας:2410549222.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest