2 νέα έργα για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Δυο νέα έργα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 200.00 ευρώ, ενέταξε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα:
1. Προμήθεια εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 150.000,00 €
2. Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 50.000 €
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη η ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε τα εξής: «Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε τη Δημόσια Υγεία στην πράξη για να μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα. Πιστεύω μας είναι ότι χρειαζόμαστε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας όπου οι πλούσιοι θα μπορούν να προστρέχουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και όχι οι φτωχοί στις ιδιωτικές, γι’ αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει το Δημόσιο Σύστημα με έργα χρήσιμα, που αποτελούν επιλογή της 5ης ΥΠΕ και των Νοσοκομείων. Με τα έργα αυτά αναβαθμίζουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Θεσσαλίας».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Προμήθεια εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 150.000,00 €
Η Πράξη αφορά σε προμήθεια δέκα (10) Μηχανημάτων μονάδας Τεχνητού Νεφρού κλασικής αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και ON-LINE μεθόδων. Τα μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, θα φέρουν σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα διαθέτουν αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα χρησιμοποιούν φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων. Ο χώρος για να τοποθετηθούν τα μηχανήματα υπάρχει και δεν απαιτείται περαιτέρω διαμόρφωση.
Ο υπάρχων εξοπλισμός της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, έχει ξεπεράσει την 20ετή λειτουργία και έχει ως άμεσο αντίκτυπο τη συχνή εμφάνιση βλαβών η οποία μειώνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων. Η εμφάνιση των βλαβών περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του μεγάλου αριθμού ασθενών της περιοχής ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας καθώς αυξάνεται ο χρόνος αναμονής των ασθενών και επομένως και η ταλαιπωρία τους. Η προμήθεια των 10 Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού σύγχρονης τεχνολογίας, σε αντικατάσταση ισάριθμών μηχανημάτων πεπαλαιωμένης τεχνολογίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους χρόνια νεφροπαθείς της περιοχής ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Τα άμεσα αποτελέσματα από την αυξημένη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων της μονάδας θα είναι η σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και η δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων θεραπείας με προφανή θετικά οφέλη στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν.
2. Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 50.000 €
Η πράξη αφορά σε προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας το οποίο θα προσφέρει αναβάθμιση των υπηρεσιών χειρουργείου με μείωση της νοσηλείας των επιπλοκών και του χειρουργικού χρόνου.
Το μηχάνημα θα είναι κατάλληλο για ενδοσκοπική λιθοτριψία, θεραπεία όγκων και μαλακούς ιστούς και ειδικότερα για:
• Λιθοτριψία
• Κονιορτοποίηση λίθων (Stone Dusting)
• Διατομή στενώσεων
• Εξάχνωση μικρών όγκων
• Διάνοιξη ουρηθροκυστικής συμβολής (bladder neck- αυχένας ουροδόχου κύστης)
• Κοπή ιστού-αιμόσταση.
Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του, θα είναι τροχήλατο θα διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 EEC και θα έχει πιστοποιηθεί με όλα τα διεθνή στάνταρ για ιατρικό εξοπλισμό και ασφαλή χρήση (EC 60601, IEC 60825 LaserClassIV). Ο χώρος για να τοποθετηθεί το μηχάνημα υπάρχει και δεν απαιτείται ειδική διαμόρφωση.
Το μηχάνημα λιθοτριψίας Laser αφορά σε νέα ανάγκη και λόγω αυξημένων αναγκών, θα προσφέρει αναβάθμιση των υπηρεσιών χειρουργείου με μείωση της νοσηλείας, των επιπλοκών και του χειρουργικού χρόνου. Η Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Λάρισας, τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της αναβάθμισης της με ανθρώπινο και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έχει τη δυνατότητα διενέργειας μεγάλων ογκολογικών επεμβάσεων. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με μεγάλες δυνατότητες και θα αναβαθμίσει εντυπωσιακά τις παρεχόμενες χειρουργικές υπηρεσίες με μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών ενώ παράλληλα θα αυξήσει τον αριθμό των ασθενών που θα μπορέσουν να ενταχθούν στη λίστα του χειρουργείου.
Οι παραπάνω εξοπλισμοί μπορούν να είναι άμεσα λειτουργικοί αφού υπάρχει εκπαιδευμένο Ιατρικό προσωπικό για την χρήση τους. Ωφελούμενος είναι ο πληθυσμός ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας καθώς θα του παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας με σύγχρονα μηχανήματα.


κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest