Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 CS-Aware στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης


Στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε 20 – 22 Φεβρουαρίου 2018 συνάντηση εργασίας των εταίρων του ευρωπαϊκού σχεδίου “A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis (CS-AWARE) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Λαρισαίων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Βιέννης που συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα. Κάθε εταίρος παρουσίασε το έργο που έχει παραχθεί έως τώρα, καθώς και την πορεία των εργασιών. Αναλυτική αναφορά έγινε ξεχωριστά σε κάθε πακέτο εργασιών, καθώς και στα επόμενα βήματα. Εντοπίστηκαν οι εργασίες οι οποίες απαιτούν συνεργασία, συζητήθηκε και αποφασίστηκε πως αυτές θα υλοποιηθούν. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία ήταν η ολοκλήρωση και η οριστικοποίηση του framework (σχέδιο υλοποίησης), η επιβεβαίωση της κατανομής όλων των επιμέρους τμημάτων του σχεδίου σε όλους τους εταίρους, ο καθορισμός των ημερομηνιών για κάθε παραδοτέο. Την τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση με πιο εξειδικευμένα θέματα. Η εταιρία 3rdPlace, που ως εταίρος έχει αναλάβει τη συλλογή δεδομένων, εξήγησε τον τρόπο, τις μεθόδους και το λογισμικό που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. Τονίστηκε ότι η συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση συστημάτων υπήρξε υποδειγματική και ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος.

ΛΑΡΙΣΑ
Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο δίκτυο CS-AWARE με επικεφαλής εταίρο το Oulun Yliopisto (Φιλανδία) και λοιπούς εταίρους: Universitat Wien (Αυστρία), Universitat Passau (Γερμανία), Caris Research Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), 3rdPLACE SRL (Ιταλία), DashSoft ApS (Δανία), PERACTON Limited (Ιρλανδία), Innovative Secure Technologies P.C. (Ελλάδα), Andriessen Jeffrey Elbertus Bartholomeus – Wise & Munro (Ολλανδία), ANCITEL SPA (Ιταλία), Open Technology Services S.A. (Ελλάδα), Roma Capitale (Ιταλία).
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και σημαντικό σχέδιο, καθώς αντικείμενο του προγράμματος είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων και καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων στα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «κυβερνοασφάλεια» (cybersecurity).
Μέσα από το πρόγραμμα θα δοθεί στους δύο Δήμους που συμμετέχουν, Μητροπολιτικό Δήμο της Ρώμης και το Δήμο Λαρισαίων η δυνατότητα και η ευκαιρία να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν νέα συστήματα, καθώς και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους πάνω σε αυτά.
Στη συνάντηση εργασίας εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν οι υπάλληλοι Θανάσης Πουλτσίδης από το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών και Γεωργία Κολοβού από το Τμήμα Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google