Ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών και στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Τυρνάβου


Ο Δήμος Τυρνάβου στο πλαίσιο του Ν. 4497/17 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» καλεί επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και κατόχους επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014, όπως προσέλθουν στο Δημαρχείο Τυρνάβου έ στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως τις 31 Μαρτίου 2018προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες.

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.
Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Αυτ. Τμ. Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου Τυρνάβου, πληροφορίες Φασουλά Ειρήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2492350155.

Συνημμένα αρχεία:

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google