Τύρναβος: Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων για τα Τζαρτζάνεια 2018.

Ο Δήμος Τυρνάβου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνουν το Πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο «Τζαρτζάνεια 2018», που για έκτη φορά θα λάβει χώρα στον Τύρναβο στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2018.

Θέμα/τίτλος του φετινού Συνεδρίου είναι:
Πολυγραμματισμοί στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη
Καλούνται όσοι/όσες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγησή τους στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη μέχρι την Κυριακή 15 Απριλίου 2018 και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
(α) syndfillarisas@gmail.com και (β) tzartzaneia2018@gmail.com
Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των περιλήψεων περιλαμβάνονται στην πρόσκληση που επισυνάπτεται. Για κάθε είδους πληροφορία επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://sites.google.com/view/tzartzaneia18.